Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи

Интервю с г-н Джанфранко Брусапорчи, управител, Куатроджи ЕООД.

Куатроджи се появи съвсем скоро на българския пазар, бихте ли ни разказали малко повече за фирмата и услугите, които предлагате?


Куатроджи работи в областта на иновациите при производството и управлението на енергия. Фирмата е тясно свързана с Италия и представлява селектирани италиански производители на различни системи за ресурсна и енергийна ефективност. Те се допълват взаимно и заедно осигуряват цялостни решения за модерни фабрики от ново поколение, както и за интелигентни жилищни, административни или търговски сгради.

Предимствата на компаниите, които представляваме, са отличните отношения, изградени между тях през годините на сътрудничество в Италия, както и техния постоянен стремеж към иновации в проектирането и производството на системите им.Доставяте широка гама от продукти предимно в областта на енергията и енергийните системи, кои са продуктите и услугите, които смятате да представите на предстоящото изложение?


Фокусът ни на предстоящото изложение ще бъде върху един от основните партньори, които представляваме в България и региона – Termogamma. Фирмата е производител на когенерационни централи и други високоефективни системи за производство на енергия със завод в района на Милано. Те се произвеждат изцяло в Италия и вървят с висококачествена поддръжка от екипи на производителя. Ще наблегнем върху системите, които са финансово изгодни за българските потребители.

Това са най-вече Hy-Rec - хибридна система за икономично отопление и охлаждане, KitCog - системата за оползотворяване на отпадната топлина в промишлените процеси, както и системата Biomax - когенерация чрез биомаса и биогаз.
 

Посетителите на щанда ни ще могат да се запознаят и с предимствата на въздуховодите Eurojet на друг наш партньор-производител – Eurosystem. Това са иновативни текстилни и метални въздуховоди с микро-отвори, благодарение на които се осигурява равномерно разпределение на температурата в помещенията, избягва се усещането за течение. Те са лесни за монтаж и поддръжка, естетични са и намират приложение както в промишлени обекти, така и в заведения, молове, офиси, училища, басейни и много други.
Наред с продуктите, ще представим и нашата услуга за енергиен одит и възможностите за поддръжка на вече изградени когенерационни централи.

Продуктовата ви гама включва и системи за когенерация и тригенерация, ще ни разкажете ли малко повече за тях и техните предимства?

Когенерацията е вече добре позната на българския пазар, тъй като има доста изградени когенерационни централи както на природен газ, така и на биомаса и биогаз. Припомняйки нейните предимства, трябва да отбележим това, което вероятно е определящо при решението на крайния потребител – осезаемото намаляване на сметките за електричество и отопление.

Съпътстващите ползи, които са не по-малко важни, са намалената консумация на изходната суровина за производство на енергия, тъй като с по-малко гориво се произвежда едновременно електричество и топлина и/или охлаждане, вместо да се осигурява поотделно за всяка. Да не забравяме околната среда и качеството на въздуха – намалените емисии на въглероден диоксид благодарение на когенерацията и тригенерацията ще стават все по-голям приоритет и са стъпка към по-осъзнато съвместно съществуване на нашата планета.

Имате ли вече реализирани проекти в региона или такива по които в момента работите?

Зад гърба ни стоят многобройните подобни проекти реализирани в цяла Италия. Само за пример ще спомена изградена система за тригенерация в завод за обработка на пластмаса в Италия, чиито икономии благодарение на системата възлизат на 480 000 евро на година. В България и региона успяхме да изградим отлични взаимоотношения с ключови партньори в различни части на страната и вече сме изготвили няколко предпроектни проучвания – техническо-икономически анализи.

Надяваме се, че голяма част от тях ще се реализират в действителни обекти и че скоро ще можем да ги обявим и официално. Благодарим за доверието, което ни гласуваха хората в България и региона.

Кои са вашите потенциални клиенти и партньори? Посетители от кои браншове бихте поканили на щанда си?

Сред основните ни партньори са проектанти на ОВК инсталации, електроинженери, архитекти, консултанти, енергийни одитори, както и различни асоциации.
Потенциалните ни клиенти са от много различни сфери. Системите ни намират приложение в промишлеността - консервни фабрики, фармацевтични заводи, заводи за пластмаса, цимент и др. Друга група са винарни, парници и мандри. Трета са различни обществени и жилищни сгради - болници, домове за възрастни, училища, хотели, спа центрове, молове, жилищни кооперации.
 

 

 

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: