Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония

Начало > Събития > Конференция Управление на отпадъците и рециклиране > Новини > • Пресинформация > Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония

Покажи Страниците
2012-01-05 14:19:41
Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
  Мариус Грабда е асистент в Института за екологични технологии на Полската академия на науките и понастоящем е научен сътрудник в Института за мултидисциплинарни изследвания на нови материали на Университет Тохоку, Япония. Първите научни разработки на инж. Грабда са в областта на оползотворяване на геотермална топлина и природно оползотворяване на утайката от отпадни води. В последните години работата му е посветена на управление на твърдите отпадъци, в частност термично рециклиране на отпадни пластмаси. Д-р Грабда е член на Програмния комитет на конференцията за управление на отпадъците и рециклиране – 28-30 март 2012, София - Конференция Екология

 
Схема за определяне такса смет/битови отпадъци и форма на плащане


Разходите на глава от населението за управление на твърдите битови отпадъци в Япония е около $ 150 за година. Много общини са въвели потребителски такси, често използван метод за финансиране на управлението на твърдите битови отпадъци. Считано от 2003 г. 70% от японски общини са въвели такси за услуги за домакинство и търговско управление на твърдите битови отпадъци. Предплатени торби за боклук са обичаен метод за събиране на такси за управление на отпадъците от японските домакинства. Въпреки това, ако всички тези разходи са били възстановени от потребителите, необходимата такса ще бъде около $ 5 за стандартна торба за боклук на домакинство. По този начин, повечето общини са въвели системи за таксуване на потребителя като икономически стимул, за да се намали количеството на твърдите битови отпадъци, а не като основен източник на финансиране на програма. Много общини начисляват такси за управление на специални отпадъци, като обемни отпадъци.

Програмите за управлението на общинските твърдите битови отпадъци се финансират почти изцяло от държавни органи и въпреки че общините са интегрирани в управлението на твърдите битови отпадъци, правителство отблизо контролира управление на твърдите битови отпадъци чрез публични механизми за финансиране.

Източниците на финансиране на управление на твърдите битови отпадъци включва "общи приходи" на общините (75%), местни облигации (12%), потребителски такси (7%), и специални национални субсидии (3%).
Централното държавно финансиране помага на селските общности в Япония да си позволят скъпи системи за управление на твърдите битови отпадъци, въпреки че те имат ограничен финансов ресурс.

Японското правителство също предоставя директно финансиране за изграждане на съоръжение за твърдите битови отпадъци. През 2000 г. 8 млрд. долара са били използвани за изграждане на съоръжения за твърдите битови отпадъци като общата сума за финансирани на тези проекти на стойност 5 млрд. долара идват от национални субсидии. Само 3% от този $ 5 млрд. са дошли от общинските общи приходи. Останалите 97% се покрива чрез специалните национални грантов фонд (37%), местни облигации (58%) и префектурне субсидии (1%).
 

  • Как се управляват депата в Япония?


Депа за битови отпадъци обикновено са управлявани от местните власти, които осигуряват достатъчно земя за бъдещите нужди в рамките на техния район, защото те имат отговорност за справянето с битовите отпадъци, изхвърлени в техните райони. В резултат на растящите разходи, трудностите при управлението на съоръжения за твърдите битови отпадъци, както и проблемите на замърсяването, повече от общините избират съвместно да управляват своите твърдите битови отпадъци. Около 50% от всички общини съвместно изпълнявани възстановяването на депата, изгарянето и окончателните операции по обезвреждането.

Депата за производствени отпадъци обикновено се управляват от частни фирми, повечето от които са малки или средни фирми, които нямат достатъчно вътрешни резерви за развитие на депата за бъдещето. По този начин, те обикновено получават банкови заеми за строителство на депа. Банката ги финансира най-много за 10 години, като трябва да се планира получаване на възвращаемост от инвестицията в рамките на този период. Срокът може да бъде по-кратък от 10 години, може би осем години, като се има предвид, че строителният период е около две години.
 

  • Какъв е действителният процент на отпадъците от опаковки, събрани от фирмите в съответните общини в Япония?


Обемът на отпадъците от опаковки е станал около 60 на сто от общия размер на твърдите битови отпадъци. Официалното ниво на рециклиране на твърдите битови отпадъци е сравнително скромните 16% през 2002 г. В тази цифра не се включват частно събраните рециклируеми отпадъци като вестници, рециклирани от частни заводи за рециклиране и стъклени бутилки, върнати на търговците на дребно. Ако частна рециклираните материали по частен път се добавят в официалните данни за рециклиране, националните цифри за рециклиране на твърдите битови отпадъци се повишават до 35%. Законът за Рециклиране на Опаковки влезе в сила през 1997 г. с цел насърчаване ефективното използване на рециклирани опаковки и намаляване на отпадъците чрез преобразуване на тези отпадъци в рециклируеми ресурси. От април 2000 пластмасовите контейнери и опаковки, различни от РЕТ бутилки и други хартиени опаковки са включени в целевите елементи на рециклиране. 


Международна конференция за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа
Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
Начална дата на събитието:Сряда Март 28, 10:00
Крайна дата :Сряда Март 08, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
65 EUR
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo