Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония

2012-01-05 14:19:41
Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
  Мариус Грабда е асистент в Института за екологични технологии на Полската академия на науките и понастоящем е научен сътрудник в Института за мултидисциплинарни изследвания на нови материали на Университет Тохоку, Япония. Първите научни разработки на инж. Грабда са в областта на оползотворяване на геотермална топлина и природно оползотворяване на утайката от отпадни води. В последните години работата му е посветена на управление на твърдите отпадъци, в частност термично рециклиране на отпадни пластмаси. Д-р Грабда е член на Програмния комитет на конференцията за управление на отпадъците и рециклиране – 28-30 март 2012, София - Конференция Екология

 
Схема за определяне такса смет/битови отпадъци и форма на плащане


Разходите на глава от населението за управление на твърдите битови отпадъци в Япония е около $ 150 за година. Много общини са въвели потребителски такси, често използван метод за финансиране на управлението на твърдите битови отпадъци. Считано от 2003 г. 70% от японски общини са въвели такси за услуги за домакинство и търговско управление на твърдите битови отпадъци. Предплатени торби за боклук са обичаен метод за събиране на такси за управление на отпадъците от японските домакинства. Въпреки това, ако всички тези разходи са били възстановени от потребителите, необходимата такса ще бъде около $ 5 за стандартна торба за боклук на домакинство. По този начин, повечето общини са въвели системи за таксуване на потребителя като икономически стимул, за да се намали количеството на твърдите битови отпадъци, а не като основен източник на финансиране на програма. Много общини начисляват такси за управление на специални отпадъци, като обемни отпадъци.

Програмите за управлението на общинските твърдите битови отпадъци се финансират почти изцяло от държавни органи и въпреки че общините са интегрирани в управлението на твърдите битови отпадъци, правителство отблизо контролира управление на твърдите битови отпадъци чрез публични механизми за финансиране.

Източниците на финансиране на управление на твърдите битови отпадъци включва "общи приходи" на общините (75%), местни облигации (12%), потребителски такси (7%), и специални национални субсидии (3%).
Централното държавно финансиране помага на селските общности в Япония да си позволят скъпи системи за управление на твърдите битови отпадъци, въпреки че те имат ограничен финансов ресурс.

Японското правителство също предоставя директно финансиране за изграждане на съоръжение за твърдите битови отпадъци. През 2000 г. 8 млрд. долара са били използвани за изграждане на съоръжения за твърдите битови отпадъци като общата сума за финансирани на тези проекти на стойност 5 млрд. долара идват от национални субсидии. Само 3% от този $ 5 млрд. са дошли от общинските общи приходи. Останалите 97% се покрива чрез специалните национални грантов фонд (37%), местни облигации (58%) и префектурне субсидии (1%).
 

 • Как се управляват депата в Япония?


Депа за битови отпадъци обикновено са управлявани от местните власти, които осигуряват достатъчно земя за бъдещите нужди в рамките на техния район, защото те имат отговорност за справянето с битовите отпадъци, изхвърлени в техните райони. В резултат на растящите разходи, трудностите при управлението на съоръжения за твърдите битови отпадъци, както и проблемите на замърсяването, повече от общините избират съвместно да управляват своите твърдите битови отпадъци. Около 50% от всички общини съвместно изпълнявани възстановяването на депата, изгарянето и окончателните операции по обезвреждането.

Депата за производствени отпадъци обикновено се управляват от частни фирми, повечето от които са малки или средни фирми, които нямат достатъчно вътрешни резерви за развитие на депата за бъдещето. По този начин, те обикновено получават банкови заеми за строителство на депа. Банката ги финансира най-много за 10 години, като трябва да се планира получаване на възвращаемост от инвестицията в рамките на този период. Срокът може да бъде по-кратък от 10 години, може би осем години, като се има предвид, че строителният период е около две години.
 

 • Какъв е действителният процент на отпадъците от опаковки, събрани от фирмите в съответните общини в Япония?


Обемът на отпадъците от опаковки е станал около 60 на сто от общия размер на твърдите битови отпадъци. Официалното ниво на рециклиране на твърдите битови отпадъци е сравнително скромните 16% през 2002 г. В тази цифра не се включват частно събраните рециклируеми отпадъци като вестници, рециклирани от частни заводи за рециклиране и стъклени бутилки, върнати на търговците на дребно. Ако частна рециклираните материали по частен път се добавят в официалните данни за рециклиране, националните цифри за рециклиране на твърдите битови отпадъци се повишават до 35%. Законът за Рециклиране на Опаковки влезе в сила през 1997 г. с цел насърчаване ефективното използване на рециклирани опаковки и намаляване на отпадъците чрез преобразуване на тези отпадъци в рециклируеми ресурси. От април 2000 пластмасовите контейнери и опаковки, различни от РЕТ бутилки и други хартиени опаковки са включени в целевите елементи на рециклиране. 


Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: