ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Конфиндустрия България 

Сдружението
Конфиндустрия България от 15 години е гласът на италианското предприемачество в България. Сдружението обединява италианската индустриална общност в страната, поддържа нейната дейност и улеснява нейните инициативи.

Мисията
Дейността на сдружението се развива в три направления:
 

  • Идентичност и Представителство

Италия има силно присъствие в социалната и икономическа среда на България. Това е резултат от много дългата история на търговски и културен обмен между двете страни. История, станала още по-стабилна поради общата принадлежност към Европейския съюз. Конфиндустрия България представлява своите членове пред местните социални и икономически институции с убеждението, че развитието на италианската предприемаческа общност не е възможно без хармоничния растеж на българския пазар в неговата цялост.
 

  • Информация и Networking

Конфиндустрия България непрекъснато информира своите членове за развитието на българската икономика чрез всекидневен бюлетин и технически семинари. Конфиндустрия България , също така, е важна допирна точка между италианските и българските предприятия. Многобройните организирани събития позволяват на фирмите – членове да споделят предприемаческия си опит и да откриват ефикасни отговори на собствените си нужди.
 

  • Предлагани услуги

Конфиндустрия България предоставя както лично, така и посредством външни фирми услуги в подкрепа на дейността на членовете си. От първоначално ориентиране до юридическа, счетоводна и административна помощ членовете на Конфиндустрия България могат да разчитат на ефективна оперативна структура и на
мрежа от специализирани консултанти.

Системата
Конфиндустрия България е част от Система Конфиндустрия, като споделя нейните ценности, етичния кодекс и убеждението, че свободното предприятие и свободното осъществяване на икономическа дейност в контекста на една пазарна икономика са фактори за развитие и прогрес на цялото общество.
 

За контакти:
Уебсайт
: http://confindustriabulgaria.bg/