Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Интелигентните технологии имат пазар в България

Интелигентните технологии имат пазар в България


Енергийната ефективност е най-икономичната опция за ускоряване на прехода към устойчива енергетика. В резултат на бума в разработването на информационни и комуникационни технологии тя би могла да осигури огромни спестявания в публичния и частния сектор.
 

Дали ще успеят държавите от Югоизточна Европа да се възползват от предимствата на иновациите и добри практики чрез инвестиции, промяна на мисленето и поведението на крайните потребители­­­?


Отговор на част от тези въпроси ще даде 10-тото Изложение и форум за енергийна ефективност & ВЕИ и 1-вото издание на  Интелигентни градове. Изявите ще се проведат от 5-ти до 7-ми март 2014 г. в София.
 

Основните акценти в този бюлетин са:
 

● Енергоспестяващи продукти на „Лидер Лайт България“,  които ще бъдат показани на изложбата. Интервю с Ивайла Дочева.

Интелигентните решения на фирма „Умен дом“

● Презентация на медийния партньор на изявата „KNXtoday“, Великобритания

 

Приятно четене от екипа на Виа Експо!

 

Интересувам се:
 

Като участник в изложбата  
Като слушател в конференцията

От рекламни възможности за представяне

 

Основни медийни партньори:                

 

 

    Т 032/ 512 900  E  tanya@viaexpo.ocm   W www.viaexpo.com

  


 

Интервю с Ивайла Дочева, „Лидер Лайт България“

 

Разкажете ни повече за Вашите светодиодни продукти и какви са техните предимства по отношение на икономичност,  живот на експлоатация и поддръжка?

Нашите светодиодни осветители са екологично чисти, не съдържат опасни вещества, 100% рециклируеми, без ултравиолетово лъчение,  максимално преобразуване на електрическа енергия в светлина (без загуби),  устойчиви на удар и вибрации, надеждна работа при всякакви климатични условия  (напр. минусови температури),  живот над 50 000 часа, бърз и лесен монтаж, ниски разходи за поддръжка. LED осветителите намаляват консумацията на електроенергия с до 80%.  

Всички продукти на Лидер Лайт България притежават европейски сертификат и маркировка СЕ. Произведени в България, от светодиодния чип до крайния продукт: осветителните тела.

Моля да ни запознаете с  PLC технологията, използвана в системите за дистанционно отчитане на енергопотреблението?  Какви са реалните ползи от нейното прилагане?

ПЛС e технология за интелигентно следене и управление в индустриалните приложения. Осъществява се чрез наличната инфраструктура на електропреносната мрежа. Посредством нея се предават данни, които с помощта на модем се обработват и анализират. Намира много широко приложение в няколко области - следене и управление на: улично осветление, сградни автоматизации, слънчеви  (соларните) системи и др.  Основното предимство на технологията е получаването на резултати в реално време, които се отчитат, анализират и може да се подаде сигнал за контрол на системите. От скоро се разработва и от екип специалисти в Лидер Лайт България.

Споделете за интересни примери от Вашата практика и считате ли,  че пазарът на енергийноефективни уреди ще се разраства?

Правим осветление на детски градини, болници, работни цехове, халета, фасади на сгради -  идеята ни е не само да продаваме осветителни тела за офиси и други работни помещения, но и да спомагаме за производителността, като предлагаме подходящо осветление на работното място. Във фабрики, операционни, приемни и детски градини добрата осветеност води до по-добра жизнена и трудова среда за крайния ползвател и до по-висока производителност като резултат от това.

След тези стъпки смятаме, че пазарът на енергоефективни уреди в България неминуемо ще се разраства. Качественото осветление (напр. при дву- / трисменно работно време с постоянна осветеност и с висока икономия на електроенергия)  допринася за качествено производство и конкурентноспособни изделия, а клиентите ни се убеждават в ползите от светодиодното осветление в дългосрочен план.

Лидер Лайт България ще участва за втора поредна година на изложението – кое Ви мотивира и на кои продукти ще акцентирате?

Ще се включим в изявата за втора поредна година, защото посетителите на изложението са разнообразни. Срещаме се очи в очи както с обикновения потребител, така и със специалистите в областта. По този начин сме в крак с търсенията на пазара и в същото време сме способни да образоваме обществеността, клиентите и крайните потребители за новите технологии. Прозрачността, която Европейската общност изисква от нас като производител, се демонстрира в прекия и преносен смисъл на място с помощта на уредите за измерване на осветеността и други важни параметри на осветлението.

Ще заложим отново на офисно, индустриално и улично осветление, но и на дизайнерски решения. Правим и индивидуални поръчки за клиенти според строго специфични изисквания.
 


 Интервю с Владимир Димитров, „Умен дом“


Каква е Вашата концепция за „умен дом”?

Идеята за „умен дом“ е вдъхновена от желанието многобройните системи и уреди в един дом да могат да бъдат управлявани дистанционно или локално от един център, да работят синхронизирано и самостоятелно, за да се улесни максимално боравенето с тях.

Какви продукти предлагате и кои са Вашите клиенти?
Предлагаме основно продукти в областта на домашната автоматизация. Наши клиенти са предимно бизнесмени, изпълнителни директори на фирми и като цяло хора, насочени към новите технологии и възможностите, които те имат.

Какви са конкретните предимства от внедряването на Вашите системи?
Основните предимства са лесен и достъпен за управление интерфейс, висока надеждност, пълна интеграция на HVAC, мултимедия, системи за сигурност, камери, осветление, управление на щори, поливни ситеми, басейни и др. Възможност за създаване на интелигентни сценарии.

Къща в комплекс Delta Hill получи през 2012 г. от Control4 приз за най-добър проект в Европа в категория „Големи къщи". Разкажете ни повече за този обект.
Проектът в Delta Hill беше едно голямо предизвикателство както за техниката, така и за нас като изпълнители на проекта. Къща с около 700 м2 разгъната площ, голям двор с множество кръгове осветление, поливни системи, басейн и барбекю. Различни типове системи за отопление и охлаждане, сложна мултимедийна техника. В крайна сметка всичко това заработи в идеален синхрон, точно както беше планирано.

Какво е бъдещето на сградните технологии в България?
Въпреки кризата, а може би именно заради нея, е необходимо да бъдат внедрявани системи за сградна автоматизация, водещи до значителни икономии на ресурси. България не прави изключение и ние вярваме, че пазарът за подобни системи ще продължи да расте.

В каква посока ще се развива Вашата фирма?
Участие в различни интересни и перспективни проекти, като например автоматизиран хотел без човешка намеса и разрастване на фирмата в областта на сградната автоматизация.

 
 

KNXtodayе онлайн списание затехнологиите и стандартите за управление на сградите.Медиата предлагановини, статии, казуси, видео,информация за събития и др.

KNXtodayе основен източник на информация на специалистите, работещи на пазара за сградна автоматизация, които могат да се регистрират за получаване на безплатен бюлетин, тук.
 

KNXе световен стандарт за дома и строителен надзор. Той е одобрен като международен стандарт (ISO / IEC 14543-3), като европейски стандарт (CENELEC EN 50090 и EN 13321-1 CEN) и китайски стандарт (GB / Z 20965). Това означава, че KNX продукти от различни производители могат да се комбинират - логото на търговска марка KNX гарантира тяхната съвместна работа и оперативност.

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: