Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Smart Cities - конференция и изложба за интелигентни градове

Smart Cities - конференция и изложба за интелигентни градове

От 5-ти до 7-ми март в София ще се проведе изложението и форума „Интелигентни градове“ – мобилност, транспорт, информационно-комуникационни системи, интелигентна енергия и сгради. Организатор е Виа Експо.

Под натиска на демографския ръст, климатичните промени и нарастващото количество потребявани ресурси градовете се трансформират в по-устойчиви структури.

В контекста на световните тенденции обществото, бизнесът и институциите от Югоизточна Европа  правят стъпки за изграждане на по-конкурентна и нисковъглеродна икономика чрез  трансфер на знания и технологии от по-развитите държави.  

Smart Cities е една от най-значимите изяви в страната и дава възможност за запознаване с европейското законодателство и добрите практики, за представяне на продукти и услуги пред професионална целева аудитория от България и чужбина. Събитието ще събере на едно място инвеститори, мениджъри, експерти от различни сектори на икономиката.

Конференцията

В рамките на конференцията Б.Рангелов, Ст. Железов, Д.Димитров и Ст. Петков ще направят презентация на тема „Умни градове – оптимизация на транспортната логистика. Балчик - партньор в  Европейския проект ENCLOSE”. Те ще запознаят делегатите с извършената работа по проекта, чиято цел е намаляването на съдържанията на СО2 и другите вредни газове в  малки и средни населени места.

Другите акценти  в конференцията са: Интелигентна мобилност; Система за енергиен мениджмънт и система за мениджмънт на околната среда, приложими в общините; Европа и развитието на иновациите в областта на интелигентните градове и общности; Мениджмънт на умните градове; Зелени покривни градини и ролята им за устойчивото развитие на околната среда.

Сред лекторите са експерти от EК – ГД „Енергия”, Cofindustria България, Български съвет за устойчиво развитие, SWARCO България, ПВБ Пауър България АД, Австрийска енергийна агенция, Симачек Фасилити Сървисиз БГ и др.

Изложението

В областта на интелигентната мобилност Регионалният Е–Клъстер ще промотира своята дейност за намаляване на енергопотреблението в транспорта чрез конверсия на превозни средства с бензинов двигател в електромобили и изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства. SWARCO България предоставя пълната гама от интелигентни и екологични решения за транспортен мениджмънт. Изложителите ще покажат енергийноефективно осветление за различни обществени пространства, ИКТ за интелигентни сгради, решения за телеметрия и телематика.

Брошура
   www.viaexpo.com
 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С партньорството на:

Официален медиен партньор: