Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери

 

Информация за медиите
12-ти март, СофияНуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери

Градове с по-чист въздух, с трафик без задръствания, със сгради, които спестяват и произвеждат енергия, депа без отпадъци. Кои са съвременните решения, които ни карат да бъдем по-отговорни към природата и себе си? Променящият се климат и изчерпването на ресурсите са ясно послание към гражданите, бизнеса и институциите за необходимостта от прилагане на принципите на устойчивото развитие във всички области.

На 11-ти март стартираха тридневните ежегодни изложения и конференции за Югоизточна Европа със следните тематични акценти: „Smart Cities" (интелигентни градове), „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ и „Save the Planet" (управление на отпадъци и рециклиране). Изявата е едно много навременно събитие в контекста на новия програмен период и необходимостта от достъп до знания и напреднали технологии, споделят организаторите от Виа Експо. „Впечатляващ е интересът към нашия пазар – 46 % от изложителите са чуждестранни компании от 18 държави, знак за  реализиране на нови зелени проекти“, допълва изпълнителният директор Майя Кръстева.
Тази година се отличават Австрийският павилион, Италианското и Норвежко участие.

На официалната церемония по откриването Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите, подчерта значението на ресурсната ефективност в производството за постигане на  кръгова икономика. Посланикът на Австрия в България Роланд Хаузер направи кратък преглед на австрийските постижeния и изтъкна, че австрийският опит би помогнал на страната ни  по пътя й към устойчивото развитие. Тони Томпсън, постоянен представител на Световната банка за България, напомни, че съществува и друг аспект на устойчивостта – доколко подготвена е дадена страна да посрещне неочаквани и катастрофални събития – и сподели, че мисията на Институцията е да работи за защита на най-уязвимите групи. На пресконференцията Георги Брашнаров, член на УС на БАСКОМ, и арх. Николай Гълъбов, зам.-председател на Камарата на архитектите в България, поставиха фокус върху ролята на информационните и комуникационни технологии, екологичния дизайн и синьо-зелената инфраструктура за превръщането на градовете в интелигентни системи.


ИЗЛОЖЕНИЯТА

Иновациите навлизат все по-осезаемо в градовете и сградите. В рамките на „Smart Cities“ се показват професионални и интериорни осветителни тела, енергоспестяващо осветление, уреди за отопление, вентилация и климатизация, интелигентни електромери, устройства за вграждане в LED осветители и различни видове разходомери, комуникационно оборудване. За първи път се демонстрира лесен и забавен начин на закупуване на билет в градския транспорт чрез мобилен телефон.  
Renault Twizy е изключително популярен мини електроавтомобил в Европа с две места – опростен, без прозорци, евтин вариант за придвижване в тесните градски пространства. Вече е наличен и в България от 2014 г.  Зарежда се от обикновен битов контакт.

Голямата бизнес група ETRA разполага с широка гама от решения в следните сфери: улично движение, транспорт, паркиране, контрол на достъпа, осветление, енергийна ефективност и телекомуникации.

Акцент е участието на израелската фирма Alvarion. Тя разработва end-to-end безжични решения, Wi-Fi решения, безжични Point-to-Point и Point-to-Multipoint технологии. Alvarion обслужва интелигентни градове, събития с висока плътност, клетъчни оператори, доставчици на интернет услуги, както и правителствени агенции и предприятия.
Дванайсет демо обекта и седемнайсет следващи града, между тях R2CITIES, DIRECTION, CITyFiED и REMOURBAN, осигуряващи партньорства и постижения в мащабни обновления и инициативи за интелигентни градове, се популяризират от CARTIF (Испания).
EverGlow  е един от световните лидери, специализирани в производството на системи и продукти с фотолуминисцентна насоченост.

Посетителите на “Save the Planet” имат възможност да видят оборудване за рециклиране  на електронна и електрическа скрап, пластмаса, изхабени гуми и др., за третиране на различни видове отпадъци. Контейнери за разделно събиране на смет, хидравлични преси за балиране, съдове за компостиране са разположени на територията на изложението. В рамките на Австрийския павилион се представят 11 компании.
Фирма Helector от Гърция предоставя вертикални решения в областта на управлението на отпадъците. Чрез модерни технологии като Herhof GmbH и Loock Biogas, тя произвежда SRF, компост и биогаз, енергия от отпадъци. Патентованите технологии на Atzwanger (Италия) включват сортиране и преработка на отпадъчно гориво и компютъризирани съоръжения за компостиране на биотунели,  снабдени с биофилтри за ефективен контрол на миризмите.

Слънце, вятър, вода, топлината от земните недра – това са ключовите думи във възобновяемата енергия. Нараства популярността на биоенергията у нас. Изложението „ЕЕ и ВЕ“ показва утвърдени технологии за когенерации на биомаса, утилизация на отпадна топлина и производство на електроенергия от индустриални процеси. Фирми от България популяризират насаждението пауловния – отлична алтернатива за добив на дървесина и биомаса.

Сред продуктовите експонати има биогаз инсталации, котли и камини за изгаряне на биомаса. Те са изключително екологична и икономически обоснована инвестиция за отоплителни централи, хотели, обществени сгради, оранжерии, животновъдни ферми, предприятия от леката и тежка промишленост. Molinari е производител на дробилки за алтернативни горива, пластмаси, каучук, мед, отпадъци и дървесина.

Българска компания показва турбина с уникално висока ефективност и работа в широк спектър на вятъра. Този дизайн е защитен от Българското и Европейско патентно право. Хермес Солар е производител на висококачествени фотоволтаични модули. Към портфолиото спадат стандартни поли- и монокристални фотоволтаични модули за соларни електроцентрали и сградна интеграция, както и нестандартни поръчкови модули. Друг продукт с иновативен отпечатък е слънчево-топлинна система с патентован опростен самонасочващ се механизъм за следене на слънцето и  доставки на топлинна енергия в интелигентни мрежи, представен от Солери.


КОНФЕРЕНЦИИТЕ

Първият конферентен ден е посветен на темата за управлението на отпадъците и енергийната ефективност. В сътрудничество с две авторитетни структури – Европейската асоциация за технологии и съоръжения за разрушаване в строителството и Европейската мрежа на специалистите по опазване на околната среда – се разискват въпроси, касаещи рециклиране на строителни отпадъци и основни предизвикателства пред участниците в строително-инвестиционните процеси. Хосе Бланко презентира белгийския опит в тази област – иновативни решения за по-добро оползотворяване на суровините. Природата е идеален пример как би могла да функционира кръговата икономика. Сметищният газ – устойчиво депониране, концепции за надеждни електроцентрали за производство на енергия от отпадъци, анализ на цикъла на суровините, рециклиране на пластмасови отпадъци  – това са част от застъпените теми.
Десислава Йорданова от Министерство на регионалното развитие и благоустройството очерта стъпките на България за подобряване на жилищните сгради. Друг акцент е сесията „Строителни изолации“ – лекторите разгледаха ролята на избора на изолационни материали за фасади и покриви за реализиране на проекти на сгради с близко до нула потребление на енергия.

На 12-ти март ще се проведат конференциите „Smart Cities” и „Save the Life“. Гост-лектор е Лучано Лазари, Архитектурен съвет на Европа, Белгия, който ще говори за ролята на архитектурата за постигане на екологично и отговорно проектиране. Интерес ще предизвика презентацията на Даниела Барич от Calypso Networks Association, Хърватска за новите начини на таксуване в градския транспорт. Отново решения от България ще предложи Станимир Механджийски от Телелинк – електронни билетни системи, адаптивно управление на трафика и единна градска карта (city card) платформа. В рамките на конференцията “Save the Life” участват лектори от Япония, България, Великобритания, Швейцария и Италия, които ще представят добрите примери за подобряване на превенцията чрез подготовка на гражданите и използването на системи за ранно предупреждение, за повишаване на безопасността на градовете и др.


За повече информация:
www.viaexpo.com
 


Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: