Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018
Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018

Smart Grids Polska

2014-07-01 12:30:40
Smart Grids Polska (www.smartgridspolska.pl)

От 2012 г. списанието излиза на всеки три месеца. Smart Grids Polska е първото издание в Полша, което разглежда темата за интелигентните мрежи (електроенергия, газ, вода, топлина).

Читателската аудитория включва професионалистите, участващи в научни изследвания, производство и услуги на този пазар. Сред акцентите са: умните мрежи, интелигентно отчитане, ИКТ системи, интелигентно осветление, интелигентни градове, енергийна ефективност, електроразпределение, електрически превозни средства и др.

На страниците на списанието се изследват и проблемите, свързани със законодателството, и съвременните тенденции. То се разпространява чрез абонамент, на панаири, конференции и обучения.
http://www.smartgridspolska.pl/

 

 

 

 

Пресинформация за "Енергийна ефективност и ВЕИ 27 – 29.03.2018" :

Под патронажа на:

С партньорството на:

 

Официален медия партньор:

 

ВИП компания: