Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

София Тех Парк ще се фокусира върху ИКТ, природни науки и енергия

София Тех Парк ще се фокусира върху ИКТ, природни науки и енергия

Автор: Николай Господинов

На 10 декември кметът на София Йорданка Фандъкова и директорът на София Тех Парк Елица Панайотова представиха пред Консултативния съвет по наука към Столична община концепцията за създаване на технологичния парк. Срещата даде информация и за това докъде е стигнала подготовката по проекта и по какъв начин могат да си взаимодействат по отношение на съдържателната част на парка, представителите на общината, науката и бизнеса. До 28 декември се приемат проектни предложения по процедурата "Създаване на научно-технологичен парк" от оперативна програма "Конкурентоспособност".

Основна цел на процедурата е да насърчи развитието на националната про-иновативна инфраструктура като предостави интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа за създаването на първия научно-технологичен парк в България с цел идентифициране, привличане и насърчаване на иновативни идеи и проекти, които водят до комерсиализирането на иновативни продукти, процеси и услуги и по този начин стимулират развитието на икономиката към сектори с висока добавена стойност. Индикативният бюджет по тази процедура е близо 97.8 млн. лв.
Основната цел на проекта
е да подпомогне процеса на комерсиализиране на науката и образованието, както и т.нар. технологичен трансфер. Дългосрочно се предвижда развитие на икономика, базирана на знанието, а също така - подпомагане на малките и средните предприятия, стартиращи бизнес.
Идеята е да се обърне превеса на българската икономика и тя да започне да произвежда продукция с по-голяма добавена стойност. Това е много мащабна задача, която не е по силите на технологичния парк, но той би трябвало да се превърне дългосрочно в концентратор и двигател на тези процеси, които вече са започнали на ниво държава и община, да ги катализира и да подпомага предприемачеството, иновациите и високите технологии, каза Елица Панайотова.

Направеното досега
е свързано със създаване на дружеството "София Тех Парк" ЕАД, регистрирано в началото на юни, което е 100% собственост на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
Определен е и теренът, намиращ се на 4-ти километър срещу зала "Арена Армеец", като в ход е процедурата по апортирането му към дружеството.
В момента "София Тех Парк" кандидатства като единствен бенефициент по програма "Конкурентоспособност", като очакванията на Панайотова са договорът да бъде подписан още през този месец.

Фокусът на технологичния парк
ще пада върху три основни теми - ИКТ (информационно-комуникационни технологии), природни науки (включващи биотехнологии, медицина и др.) и енергия (нови и възобновяеми източници на енергия, по-умно използване на енергията, енергийна ефективност и др.).
Идеята е от следващата година технологичният парк да стартира по-скоро като платформа и виртуално присъствие, отколкото като физическа среда. "Така докато се подготвят теренът, инфраструктурата и първите сгради, ние ще започнем да обединяваме около този прокет всички страни, които синергийно принадлежат към него", допълни Панайотова. Вече има подписани споразумения с Техническия, Софийския и Медицинския университети, предстои подписване и с БАН. Провеждат се разговори и с други учени и институти.

Една от основните концепции на парка е за изграждане на мрежа от лаборатории
- т.нар. научна инфраструктура, като нейни компоненти вече има в различните университети и институтите на БАН. Идеята е върху тази мрежа да се догради, без да се дублира вече съществуващото оборудване и да се осъществи концентриране на ресурс в рамките на технологичния парк, за да може това да доведе до по-добро утилизиране на ресурсите. Така информацията и оборудването ще могат да се ползват както от научните среди, така и от бизнеса.

Друга идея е за провеждането на конференции, срещи и работни групи,
които да изяснят чрез информация, примери и пренос на ноу-хау, как точно работи процеса на технологичен трансфер и комерсиализация, какво представлява предприемаческата култура и кои са предизвикателствата пред бизнеса в различните сектори. Целта на планираните събития е да се идентифицират интересни идеи, които могат да бъдат реализирани под шапката на технологичния парк.
До 2015 г. ще бъде изградена инфраструктурата на терена. Околната и довеждащата инфраструктура ще бъде ангажимент на Столична община, а вътрешната - на София Тех Парк.
На срещата беше посочено и кои ще са някои от

Елементите на парка:
 - Научна инфраструктура – концентрация на всички лаборатории

 - Отворено пространство – тук различните участници в процеса (компании, учени, студенти и др.) ще се събират и ще обменят идеи

 - Инкубатор – в момента на пазара има два фонд мениджъра, които разпределят средства по JEREMIE и с тези средства подпомагат стартиращи бизнеси. "Ние ще приютим в сградата, предназначена за инкубатор, тези два фонда, като в същото време ще разширим обхвата на сферите, за които да се отпускат средства, като създадем собствен инкубатор, отворен не само към ИКТ, но и към биотехнологиите, природните науки и енергията. Това ще позволи научната инфраструктура да обслужва и различни стартиращи бизнеси", обясни Панайотова.

 - Интерактивно пространство – то ще привлича посетители, които ще се "сблъскват" с технологиите; това няма да е стационарна експозиция, а по-скоро - място за тестване и участие в създаването на продукти.

 - От началото на следващата година ще се сформира т.нар. Консултативен съвет към техпарка, в който ще участват, представители на Столична община, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, университетите, БАН, неправителствени организации и бизнеса. Задача на този съвет ще бъде да създаде дългосрочна концепция и фокус през годините на реализиране на проекта.

Кметът на столицата Йорданка Фандъкова даде информация за задачите, които е изпълнила към момента Столична община. Първата от тях е работата в посока на това, изборът да падне именно върху София.

Важна новина беше и предстоящото тази седмица възлагане от страна на главния архитект Петър Диков на подробния устройствен план на терена, който в близките няколко месеца трябва да бъде изработен и внесен в общинския съвет за гласуване.

Обсъждат се и идеите за транспортния достъп, две от които са за трамвайна линия и отклонение на третия метродиаметър. Обсъжда се и изграждането на кръстовище на две нива, което да обслужва зала "Арена Армеец" и технологичния парк.

Предложенията на учените
включваха идеи за създаване на екосистеми по места, които системи да обслужват по-голям набор от нуждите на младите хора, за досъоръжаване и надграждане на съществуващата мрежа от лаборатории, за създаване на сателити около концентрационния център (техпарка) и др.

В отговор Елица Панайотова добави, че идеята на парка ще е да бъде катализатор на различни процеси, като такива ще излизат и извън рамките на парка и страната.

Според нея основният момент не е свързан с физическата среда, а с липсата на ноу-хау за това как работата и проучването в учебните заведения и институтите се превръща в патент, продукт и впоследствие - в стартиращ бизнес.
"Ние имаме потенциал, но той е разпръснат и затова трябва да се концентрираме върху усвояване преди всичко на човешкия капацитет. От това зависи дългосрочният успех на проекта" каза Панайотова.

http://m.propertyindex.bg/


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Европейски съвет за енергийноефективна икономика – ЕСЕЕЕ


Международна асоциация за твърди отпадъци – ISWA

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Инвестираме в сгради, за да пестят енергия
 • Немска фирма предлага на германците устройство за съхранение на слънчева енергия
 • Австралия дава силен тласък на възобновяемата енергия чрез програма за финансиране на регионални ВЕИ проекти
 • WWF се включва в Европейската седмица на устойчивата енергия
 • „Запечатващ“ е ефектът от сегашните мерки за енергийна ефективност
 • Заработи най-големият вятърен парк в Турция
 • Европейски производители срещу налагането на мита за китайските соларни модули
 • Отпускат европари и за укрепване на панелни жилища
 • Енергийната ефективност в градовете и регионите
 • Екатерина Захариева: Ще създаваме работни места по програмата за енергийна ефективност
 • Apple вече използва 100% възобновяема енергия за центровете си за данни
 • Държавата я чака лавина от дела след махането на такса
 • Нови био-слънчеви панели са изработени от памук и рицина
 • Приеха промените в Закона за енергийната ефективност
 • Китай става най-големият пазар на слънчева енергия
 • Геотермалните води като източник на енергия
 • Повишаването на енергийната ефективност да стане реален приоритет
 • Становище на Комитета на регионите относно „Енергията от възобновяеми източници: основен фактор на европейския енергиен пазар“
 • Учредиха Институт за нулево енергийни сгради
 • Три детски заведения в Пловдив с фотоволтаични инсталации
 • Пускат сайт за енергийна ефективност
 • Отворено писмо до Премиера Бойко Борисов. Българска фотоволтаична асоция (БФА)
 • Oтворено писмо до Министър-председателя на Република България / референдум
 • Сто причини да не искаме АЕЦ: ядрени отпадъци 42 – 65
 • Школа и забавачки в Аврен на слънчева енергия
 • Антиядрено училище за граждани и политици
 • Сграда генерира енергия, докато пречиства вода
 • Стара Загора открива първите зарядни станции в града
 • София Тех Парк ще се фокусира върху ИКТ, природни науки и енергия
 • Европа съфинансира първия проект за слънчева кула в Южна Африка
 • 98 млн. лева за новия технологичен парк в София
 • Новите блокове само със зеленина
 • Китайска компания ще сглобява електрически коли в България
 • Сто причини да не искаме АЕЦ: 1 – 11
 • Инвестирането в зелени технологии отново е на мода
 • NDRC обявява план за субсидиране на електричеството, генерирано от възобновяеми енергийни източници
 • МАЕ: Възобновяемите енергийни източници ще съперничат на въглищата до 2035 г.
 • ЕС призовава за край на субсидиите за вредните за околната среда субсидии
 • WWF: Енергийната ефективност и ВЕИ са ключови за намаляване на емисиите
 • Енергиен пазар на ЕС - действия за насърчаване на конкурентоспособността
 • Първите ”зелени” сгради - тест за новата директива
 • Франция - от атома към зелената енергия
 • Проблеми и предизвикателства пред производството на електрическа енергия от ВЕИ
 • PV GRID: Нов европейски проект за интегриране на фотоволтаични системи в електроразпределителните мрежи
 • БСК защити производителите на екологична електроенергия
 • ЕК дава тласък на производството на "зелени" коли
 • 30 млрд. евро за възстановяването на Източна Европа, включително и България
 • Токелау използва само слънчева енергия
 • 50% ръст на слънчевата енергия в Германия
 • КЦМ намалява въглеродните си емисии с 47% чрез фотоволтаична инсталация за горещо водоснабдяване
 • ЕК ни разследва заради зелената енергия
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: