Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

SolarNews
SolarNews е списание, специализирано в областта на соларната енергия. Повече от едно десетилетие то e мястото за обмяна на информация и опит между испански и международни професионалисти.

http://www.solarnews.es/ 

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: