Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА - БЪЛГАРСКОТО СПИСАНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЯ

 

 

ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА - БЪЛГАРСКОТО СПИСАНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЯ, ЕКОИНЖЕНЕРИНГ И ИНФРАСТРУКТУРА

Екология & Инфраструктура е първото и единственото у нас българско списание за продукти и технологии за екология и инфраструктура. Излиза от началото на 2012 г. Списва се от специалистите, които от 19 години правят индустриалното списание на България – Инженеринг ревю. Фокусирано е върху актуална продуктова, техническа и браншова информация в следните тематични области:

 • екологични проекти и програми
 • технологии за предотвратяване на замърсяванията, опазване чистотата на въздуха, почвите и водите
 • измерване, анализ и мониторинг на замърсяванията
 • управление на водите
 • пречистване на води и на въздух
 • рециклиране на отпадъци
 • енергия от отпадъци
 • управление и преработка на отпадъци - битови, строителни, производствени и опасни
 • екологични стандарти
 • екологично производство
 • екологична енергетика
 • инфраструктура и екология: стратегическа, общинска, инженерна инфраструктура
 • инфраструктурен инженеринг, строителство и поддръжка


Технически данни
Печатно и електронно списание (www.ecology-and-infrastructure.bg)

 • формат 205х290 mm
 • луксозна хромова хартия
 • тираж 4000 броя
 • HTML и pdf електронна версия
 • интерактивни онлайн версии, оптимизирани за PC/MAC, таблети и смартфони
 • е-нюзлетър със съдържанието на броя


Периодичност
ШЕСТ броя годишно. Постоянен канал за онлайн браншова информация.

Целева читателска аудитория

 • Мениджмънт, технически мениджмънт, специалисти и експерти в областта на екологията и инфраструктурата в общините, българската промишленост, енергетиката, инфраструктурните обекти на България.
 • Браншът на фирмите доставчици на продукти и услуги в екологията и инфраструктурата, чужди компании с присъствие или интерес към българския пазар.
 • Държавна и общинска администрация в областта на инженерната инфраструктура, благоустройството и екологията, институции, научна общност.
   

 

 

 

 

 

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: