Енерджи Ревю

Начало > Приветствия > Енерджи Ревю

2014-08-18 08:36:01

 

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ - БЪЛГАРСКОТО TEХНИЧЕСКО СПИСАНИЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Енерджи ревю е българското списание за продукти и технологии за енергетиката. Излиза от началото на 2010 г. Списва се от специалистите, които от 18 години правят индустриалното списание на България – Инженеринг ревю. Фокусирано е върху актуална продуктова, техническа и браншова информация от областите:

Енергийна ефективност
Топлоенергетика
Електроенергетика
ВЕИ енергетика
Ядрена енергетика
Газификация, въглища, нефт

Водещо редакционно съдържание

• технически статии и студии
• пазарни проучвания и анализи
• технически и технологични новини
• пазарни и браншови материали

Технически данни
Печатно и електронно списание (http://energy-review.bg/)

• формат 205х290 mm
• луксозна хромова хартия
• тираж 5000 броя
• HTML и pdf електронна версия
• интерактивни онлайн версии, оптимизирани за PC/MAC, таблети и смартфони
• e-нюзлетър със съдържанието на броя

Периодичност
ШЕСТ броя годишно. Постоянен канал за онлайн браншова информация.

Целева читателска аудитория
Специализираното техническо списание за енергетика Енерджи Ревю се разпространява безплатно до:
Всички нива на мениджмънт и технически мениджмънт, инвеститори, специалисти, консултанти и експерти в:

• добив • производство • пренос • транзит • съхранение • управление • разпределяне • продажба/изкупуване на енергийни източници – газ, нефт, въглища, електричество, топлоенергия, енергия от възобновяеми енергийни източници

Разпространението на Енерджи Ревю покрива следните сектори в енергетиката:
• Въгледобив • Газов сектор • Електроенергетика • Нефтопреработка
• Топлоенергетика и топлоснабдяване • Възобновяеми енергийни източници
• Енергийна ефективност

Разпространението на специализираното техническо списание за енергетика Енерджи Ревю обхваща и:

• Фондове, структури, държавна администрация • Регионални енергийни структури • Енергийно строителство • Индустриални производства • Проектантски, монтажни, инженерингови фирми и фирми за поддръжка, работещи в областта на енергетиката • Научна общност в областта на енергетиката
 

http://energy-review.bg/

 

 

 

 

 

 

Конференция за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Тринадесетото издание на Конференцията за енергийна ефективност (ЕЕ) и възобновяема енергия (ВЕ) през 2017 г. ще представи напредъка на Региона и ще набележи областите, които имат голям потенциал за развитие.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 10:00
Крайна дата :Вторник Март 27, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
55 EUR
 
 
Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo