Специализирано списание GOSPODARKA ODPADAMI

2016-01-01 16:12:20
GOSPODARKA ODPADAMI е специализирано списание, насочено към експерти и фирми, работещи в областта на управлението на отпадъците, общините, държавната администрация, вносители и износители на опаковки и др. Статиите разглеждат въпроси за проблемите на производството, покупката, монтажа и поддръжката на машини за третиране и рециклиране на отпадъци.

http://ewit.pl/gospodarka_odpadami:main-1.htm


Свързани новини: