Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019
Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019

Списание Energyworld

2017-10-20 11:06:11

 

Energyworld е двумесечно списание на английски език, което следи развитието на енергийния сектор Югоизточна Европа и Средиземноморието. Изданието информира и анализира енергийни проекти в региона, като включва интервюта, наблюдения, репортажи, добри практики и правни въпроси.
Сайтът Energyworldmag.com представя новостите в областите: eнергия, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и околна среда. Информацията обхваща енергийния пазар, инвестиционните възможности и законодателството.
Списанието и уебсайтът Energyworld са в помощ на бизнеса и на държавната администрация.

www.energyworldmag.com

 

 

Пресинформация за "Изложение интелигентни градове 16 – 18.04.2019" :

Под патронажа на:

С партньорството на:

Медиен спонсор:

Официален медиен партньор:

 

Официален хотел:


 

ВИП компании: