Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Списание Industry

 

 

Списание Industry е първото и единствено списание, посветено на всички промишлени отрасли в Сърбия. То е двумесечно и се разпространява безплатно до читателите. Аудиторията обхваща мениджъри на сръбски и чуждестранни компании, представители на бизнес асоциации и икономически камари, научноизследователски и образователни институти, факултети и министерства на сръбското правителство, както и на местните власти.


www.industrija.rs

 


Под егидата на:


Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: