Списание “Хранително-вкусова промишленост”

Начало > Списание “Хранително-вкусова промишленост”

2017-02-17 10:14:55

 

“Хранително-вкусова промишленост” е единственото национално месечно научно-приложно списание, издавано от КООП ХВП със съдействието на Съюза по хранителна промишленост към ФНТС, УХТ-Пловдив и ССА.
Основни теми, които разглежда списанието са качество, безопасност и проследимост на храните; производството на храни и техния ефект върху здравето на консуматорите; нови храни и напитки, тенденции; мениджмънт и системи за управление, стандарти и сертифициране; проблемите храни и екология, енергоспестяващи технологии, здравословни и безопасни условия на труд и др.

Наред с производствените теми, списанието разглежда и актуалните промени в законодателството и нормативната база, възможностите за кредитиране и подпомагане на малкия и среден бизнес, изискванията на търговските вериги.
В списанието – с рекламни и ПР-материали, се представят фирми, обслужващи отрасъла: производители и вносители на машини за ХВП, опаковки и опаковъчни технологии, ингредиенти, средства за хигиена, подови и стенни покрития за хранителната индустрия, консултантски и сертифициращи фирми, финансиращи институции, вносители на автомобили и др.

Тиражът се разпространява изключително по абонамент във фирми от отрасъла, браншови организации, търговски вериги и др. – в страната и в Европа, а също така и по време на изложения за храни и напитки у нас и в чужбина. Вариант на списанието се изпраща до над 6000 интернет адреса на фирми от отрасъла, обслужващи фирми, търговци, държавни и обществени структури с интерес към отрасъла и др.
 

За контакти:
http://fpim-bg.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2018:

Официален медия партньор:


 

ВИП компания:

ViaExpo