Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Списание RECOVERDEA edizioni издава тримесечно списание RECOVER за управление на отпадъците. Цялостният обзор, който прави на сектора, цели да информира читателите и да им предостави подробни проучвания за възстановяване на околната среда, рециклиране, възстановяване, оползотворяване на отпадъци от разрушаване в строителството, извеждане на индустриално оборудване и обезвреждане. DEA edizioni участва и в организирането на събития и конференции, като актуализира всекидневно портала www.recoverweb.it. 

Издание 2020

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори: