Списание „Животновъдство BG”

Начало > Списание „Животновъдство BG”

2017-01-16 14:08:53Oralo.bg
   е сайт за професионално земеделие и животновъдство, обединяващ двете печатни издания на издателство „Ентропи 1” по тази тематика. Като наследници на най-старото в страната списание за земеделие „Орало” от 1894 г., нашата мисия е да Ви информираме за новостите и практиките в българското и международно селско стопанство.

Списание „Земеделие плюс” е научнопопулярно издание за професионалисти, което включва широка гама от теми, засягащи цялото земеделие. Осигурява трибуна на изтъкнати учени и професионалисти от практиката, като запазват комплексния му характер .В тематиката му, наред с традиционните проблеми в земеделието, намират място въпросите, свързани с неговото организационно преустройство, новите технологии и растителнозащитни препарати, биотехнологиите,устойчивото и екологосъобразно земеделие.

Подобно на него сп. „Животновъдство БГ” е научноприложно издание, списвано от изтъкнати учени и специалисти в бранша. Пред вид новото приоритетно място, което сегашното правителство определя на животновъдството в България, смятаме,че списанието ще бъде полезно с предоставяне на животновъдите на най-новите научни достижения у нас и в чужбина.
http:// Oralo.bg /

 

 

 

        

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo