Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Съпътстваща изложба 2018: Аноди от магнезиева сплав за катодна защита


 

Производство на аноди от магнезиева сплав за катодна защита и търговия със системи за катодна защита от алуминий, цинк и с външно ел. захранване.
МГ Аноди Интернешънъл АД е идеалният партньор за техническа консултация, анализ, евентуална намеса с цел подобряване на съществуващи инсталации и снабдяване с пълно оборудване за индустриална, плавателна и офшорна катодна защита.
Производството е изцяло представено от аноди от магнезиева сплав за галванична защита на стоманени структури. Годишно се произвеждат над 6.000.000 броя с различна големина, диаметър и тегло.
Производствената система предвижда отливането във форма на разтопената магнезиева сплав и едновременното вкарване на металната сърцевина, която излиза от единия край с няколко милиметра и така позволява последващо електрическо свързване със структурата, която трябва да бъде защитена. Понякога свързването се получава чрез резбовани метални накрайници, които позволяват бързо поставяне върху апаратурата, за която е предназначено.

От няколко години някои технологии промениха коренно сектора, първата със сигурност е употребата на тестер, инсталиран върху панела с контролно измервателни уреди на бойлера, който след като е свързан с един изолиран анод, позволява проверка на състоянието на износеност с проста ръчна операция. Втората е употребата на иновационна система за катодна електрическа защита , която чрез синтез на електрониката и задълбочени изследвания върху поведението на електрохимичните потоци, позволява отлично антикорозионно действие.
Друг важен сектор на производство е този, свързан с галваничните единици за защита на подземни метални структури, тръбопроводи и резервоари.
Те са съставени от магнезиеви аноди с различно тегло, най-често срещаните са 4,5 8,5 и 17кг, потопени в субстанция с добра електролитна проводимост с цел осигуряване на чувствително покачване на подадения ток. Галваничните единици се доставят готови за инсталация.
Нашите продукти са сертифицирани от лабораторията на Университета на гр. Тренто, MPA гр. Дортмунд и строго спазваме Нормата EN 12438. МГ Интернешънъл АД притежава система за качество, получила сертификат UNI-EN-ISO 9001:2008

Продукти:
Магнезиева катодна защита на бойлери
Катодна защита на бойлери с външно захранване
Подземна катодна защита на резервоари и тръби
Катодна защита на кораби, индустриални и офшорни съоръжения
Катодна защита с цинк и алуминий
Компоненти

 

Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :
 • Антикорозионна защита – примери от практиката
 • Надеждна и дълготрайна защита с антикорозионните покрития на Sika. Качество и доверие с над 100 годишна история.
 • Интервю с доц. д-р. Вацлав Шевъл по повод участието му в Конференцията ‘Corrosion Prevention Balkans’ 2018
 • Интервю с проф. д-р Гюнтер Шмит във връзка с участието му в Конференцията
 • Индустриални покрития - Sika – вашият партньор
 • Съпътстваща изложба 2018: Система за катодна защита на металите от корозия
 • Съпътстваща изложба 2018: В кои сектори се използват индустриалните покрития на Оргахим?
 • Съпътстваща изложба 2018: Аноди от магнезиева сплав за катодна защита
 • Съпътстваща изложба 2018: Пясъкоструйно оборудване
 • Съпътстваща изложба 2018: Индустриални и корабни покрития Hempel
 • Съпътстваща изложба 2018 - Немско качество от Fertan. Перфектното решение за справяне с ръждата.
 • Интервю с д-р Агнeшка Кроликовска, президент на Полското дружество по корозия (PSK)
 • Под егидата на:


  Официален партньор на събитието:


  Спонсори:


  Официални мeдийни партньори: