Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Съпътстваща изложба 2018: Система за катодна защита на металите от корозия


 

„ЕНЕРИК“ ООД е официален дистрибутор на немската фирма STEFFEL KKS в областта на катодната защитa.

„ЕНЕРИК“ ООД предлага:
-    Цялостни решения в областта на катодната защита
-    Aвтоматични и полуавтоматични катодни станции
-    Софтуерна система за автоматизация на контрола върху защитата от корозия – STEFFEL CATHODIC PROTECTION SYSTEM CP2010 SM MANAGEMENT SYSTEM

В началото на 2018г. „ЕНЕРИК“ ООД успешно приключи изпълнението на програма за цялостна модернизация на 34 бр. катодни станции с оборудване на STEFFEL KKS, поддръжащи системата за електрохимична защита от корозия на магистралния продуктопровод от Нефтохим Бургас до гр.София с дължина 402 км.

Така изградената автоматична система за катодна защита има следните преимущества:
 

 • Дистанционно управление на катодните станции. През мобилен телефон или преносим компютър, от офиса или в движение, Вие можете лесно и удобно да въвеждате промени, да превключвате или конфигурирате Вашите системи.
 • Възможност за наблюдение на функционирането и ефективността на системите за защита от корозия по всяко време.
 • Запис на съответните измерени стойности, което прави лесно и незабавно откриването на грешки в работата на катодната защита.
 • Генериране на данни в табличен или графичен вид с експортни функции в Excel или PDF.
 • Централен софтуер за база данни с уеб базиран достъп до системата.
 • Намаляване на общите разходи за катодна защита благодарение на отпадането на необходимостта от редовни ръчни замервания.


 
Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :
 • Антикорозионна защита – примери от практиката
 • Надеждна и дълготрайна защита с антикорозионните покрития на Sika. Качество и доверие с над 100 годишна история.
 • Интервю с доц. д-р. Вацлав Шевъл по повод участието му в Конференцията ‘Corrosion Prevention Balkans’ 2018
 • Интервю с проф. д-р Гюнтер Шмит във връзка с участието му в Конференцията
 • Индустриални покрития - Sika – вашият партньор
 • Съпътстваща изложба 2018: Система за катодна защита на металите от корозия
 • Съпътстваща изложба 2018: В кои сектори се използват индустриалните покрития на Оргахим?
 • Съпътстваща изложба 2018: Аноди от магнезиева сплав за катодна защита
 • Съпътстваща изложба 2018: Пясъкоструйно оборудване
 • Съпътстваща изложба 2018: Индустриални и корабни покрития Hempel
 • Съпътстваща изложба 2018 - Немско качество от Fertan. Перфектното решение за справяне с ръждата.
 • Интервю с д-р Агнeшка Кроликовска, президент на Полското дружество по корозия (PSK)
 • Под егидата на:


  Официален партньор на събитието:


  Спонсори:


  Официални мeдийни партньори: