Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Съпътстваща изложба 2018: В кои сектори се използват индустриалните покрития на Оргахим?

2018-05-15 11:11:12
Оргахим е една от най-големите и модерно оборудвани химически компании в Югоизточна Европа. Индустриалните й покрития успешно се прилагат при пътища, пристанищни комплекси, мостове, жп инфраструктура, строителство- метални конструкции, летища, спортни съоръжения, пречиствателни станции, енергетика – електропреносната мрежа, електроцентрали- АЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ, турбини, химическа промишленост – производства на химически вещества, рафинерии, нефтохранилища, тръбопроводи, транспортни средства – жп транспорт, селскостопански машини и инвентар, строителна техника, плавателен транспорт, минни съоръжения, металообработване и машиностроене, военна техника, съоръжения и боеприпаси, хранително-вкусова индустрия-резервоари за питейна вода, силози и хранилища за зърнени храни, складови и производствени помещения, покрития за опаковки.

 
 

Пресинформация за "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :

Под егидата на:


Официален партньор на събитието:


Спонсори: