Превенция от корозия
28 – 29.06.2018
Превенция от корозия<br/>28 – 29.06.2018

Съпътстваща изложба 2018: В кои сектори се използват индустриалните покрития на Оргахим?


 

 
Оргахим е една от най-големите и модерно оборудвани химически компании в Югоизточна Европа. Индустриалните й покрития успешно се прилагат при пътища, пристанищни комплекси, мостове, жп инфраструктура, строителство- метални конструкции, летища, спортни съоръжения, пречиствателни станции, енергетика – електропреносната мрежа, електроцентрали- АЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ, турбини, химическа промишленост – производства на химически вещества, рафинерии, нефтохранилища, тръбопроводи, транспортни средства – жп транспорт, селскостопански машини и инвентар, строителна техника, плавателен транспорт, минни съоръжения, металообработване и машиностроене, военна техника, съоръжения и боеприпаси, хранително-вкусова индустрия-резервоари за питейна вода, силози и хранилища за зърнени храни, складови и производствени помещения, покрития за опаковки.

 
 

Още от секцията "Превенция от корозия
28 – 29.06.2018" :
 • Антикорозионна защита – примери от практиката
 • Надеждна и дълготрайна защита с антикорозионните покрития на Sika. Качество и доверие с над 100 годишна история.
 • Интервю с доц. д-р. Вацлав Шевъл по повод участието му в Конференцията ‘Corrosion Prevention Balkans’ 2018
 • Интервю с проф. д-р Гюнтер Шмит във връзка с участието му в Конференцията
 • Индустриални покрития - Sika – вашият партньор
 • Съпътстваща изложба 2018: Система за катодна защита на металите от корозия
 • Съпътстваща изложба 2018: В кои сектори се използват индустриалните покрития на Оргахим?
 • Съпътстваща изложба 2018: Аноди от магнезиева сплав за катодна защита
 • Съпътстваща изложба 2018: Пясъкоструйно оборудване
 • Съпътстваща изложба 2018: Индустриални и корабни покрития Hempel
 • Съпътстваща изложба 2018 - Немско качество от Fertan. Перфектното решение за справяне с ръждата.
 • Интервю с д-р Агнeшка Кроликовска, президент на Полското дружество по корозия (PSK)
 • Под егидата на:


  Официален партньор на събитието:


  Спонсори:


  Официални мeдийни партньори: