Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

СТАБО-Тех доставя решения за мониторинг на качеството на въздуха и анализ на миризми

Интервю с Иван Костадинов, управител

Уважаеми, г-н Костадинов, моля да ни разкажете повече за решенията, които предлагате.


Нашата компания предоставя авангардни технологични новости като:

 • OdorPrep - интегрирана система за непрекъснат мониторинг на качеството на въздуха и автоматично вземане на въздушни проби за анализ на миризми, съгласно изискванията на норматив EN 13725
 • PyxisGC BTEX - първият и уникален газохроматограф, работещ без носещ нулев газ, предназначен за мониторинг на BTEX в атмосферния въздух в работна среда, съответствие с норматив EN14662-3: 2015
 • AirQino - интелигентна преносима станция за предварителен мониторинг на качеството на въздуха и 2D картография на замърсители на въздуха в градски и промишлени райони, както и много други иновативни продукти, насочени към рентабилни решения на екологични проблеми.


Заедно с нашите партньори LabService Analytica Srl, Pollution Srl и TEA-Group Srl установихме успешни сътрудничества с: Министерството на околната среда и водите относно пилотно внедряване на OdorPrep (устройството се използва за обективно определяне на концентрацията на интензивно миришещи вещества), с фирмите Ванг ЕООД (Бургас), Технопол Секюрити (Стара Загора), Еко Консулт Инженеринг (Бургас), както и с компании в други страни от Югоизточна Европа: Ikaros Labchem (Гърция), ECM Ecomonitoring (Чехия), OMV Petrom (Румъния), ALT-Украйна (Украйна).Какви цели си поставяте, за да развивате Вашата дейност?

Искаме да насочим нашите усилия в популяризирането на продуктите, които предлагаме, да създадем нови сътрудничества за ефективно смекчаване на отрицателните ефекти, причинени от замърсяването на въздуха и последващото въздействие върху климатичните промени.

Стремим се да бъдем винаги готови да откликнем адекватно при решаването на „най-горещите“ екологични проблеми, прилагайки съвременни научни и технологични подходи, за да се гарантира качеството на данните на наблюдаваните параметри, за да помогнем на местните власти да създадат бази данни по отношение на качеството на въздуха, което позволява на управляващите органи да вземат своевременни решения и прилагат действия водещи до оптимално управление на териториите, представляващи интерес.

Какво е посланието Ви за един по-устойчив свят?

Светът около нас не е затворена консервативна система. Изменението на климата е резултат от съвместното действие на много фактори, които биха могли да бъдат разгледани на две основни категории - природни и антропогенни. Като цяло това е процес, протичащ още от формирането на Земята. Проблемът е как човек разбира бързите климатични промени през последните десетилетия. Ако човечеството е в състояние точно да определи количествено въздействието на горепосочените две категории върху бързото изменение на климата, това означава, че много усилия и ресурси биха могли да бъдат спестени. За тази цел качеството на данните играе ключова роля и затова нашите усилия са насочени в предоставянето на надеждни данни в реално време.
 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: