Секция Енергийна ефективност и възобновяема енергия 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София