Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Стопанска камара на МакедонияСтопанската камара на Македония е институцията на бизнеса в страната с около 15 000 членове на доброволни начала, по-голяма част от които са малки и средни предприятия. Членовете на Камарата на Македония имат доминиращо участие в установяването на всички макроикономически показатели в държавата (БВП, външнотърговски обмен, заетост, уреждане на задължения към държавата и др.).

За контакти:
http://www.mchamber.mk

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 7 – 9.04.2020" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: