ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Стоян Сталев

Стоян Сталев
Заместник - председател
Турско-българска търговско-индустриална камара


бул. В.Левски 140, ет.2, офис 5-8
София 1504, България
Тел./Факс : + 359 (2) 945 39 55
е-mail: office@tbcci.bg


Образование:

Доктор по Правни науки, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Магистър по Правни науки,, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Немска езикова гимназия в София

Професионален Одит;
 

 • 2006- 2010
  Изпълнителен директор на „Българска Агенция за Инвестиции“
   
 • 1998-2006
  Посланик на Република България в Република Турция
   
 • Февруари 1997
  Подаване на кандидатура за членство на България в НАТО и едностранно освобождаване на гражданите на Европейския съюз от визи за краткосрочни пътувания
   
 • Февруари-май 1997
  Министър на външните работи в Служебното правителство 1991-1998    Посланик на Република България във Федерална Република Германия
   
 • 1990-1991
  Съветник по правните въпроси на Президента на Република България, Желю Желев
   
 • 1981-1991
  Научен сътрудник и старши научен сътрудник в „Института по правни науки“ към „Българска академия на науките“


Постижения:

Удостоен с Големия Федерален Кръст за заслуги, Германия
Член на Борда на Дипломатическия институт към Министерството на Външните работи.
Подаване на кандидатура

Монографии:

1999   Verfassungssysteme in Osteuropa, Bonn
1996   Международно частно право, София
1991   CIF и FOB договори в морския транспорт, София
1985   Общата авария в морското търговско право, София


Езипи:

Перфектен немски, английски, френски, испански и руски език