Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2021 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2020 г. е отложено

Сушилни за промишлеността и селското стопанство
Dutch Dryers е холандска компания, специализирана в доставката на проекти до ключ за барабанни и лентови сушилни, специалист по системи за термично сушене. Фирмата ще вземе участие в изложението за ЕЕ и ВЕИ от 27 до 29 март в София, ИЕЦ.

Как да преобразувате влажните отпадъци в сух материал? Как да намалите съдържанието на влага (може би дори повече от 90%) в широк диапазон от материали до 10% или по-малко? Системите за термично сушене на Dutch Dryers са ефективното решение.

Интервю с г-н Роб Хамър

Г-н Хамър представете накратко фирмата.


Dutch Dryers е холандска компания, специализирана в доставката на проекти до ключ за барабанни и лентови сушилни, специалист по системи за термично сушене.

В какви сектори се използват сушилните?

В селското стопанство и промишлеността.

В кои случаи са подходящи лентовите и в кои барабанните сушилни?

Лентови сушилни се използват за нискотемпературни източници на топлина като топла вода.

Барабанни сушилни се използват при високо производство и при използване на по-високи температури за сушене.

Какви гаранции давате на клиентите си при използване на сушилните?

Ние доставяме напълно завършени обекти до ключ, което означава, че няма да напуснем площадката където е монтирано нашето оборудване, докато тестът за ефективност не бъде изпълнен успешен.

В кои държави работите?

По целия свят през последните години предимно в САЩ, Канада, Испания, България, Германия, Ирландия, Белгия, Франция, Полша.

Кого искате да поканите на щанда си?

Всички клиенти, които търсят добро техническо решение за сушене.


 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
  • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
  • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
  • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
  • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
  • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
  • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
  • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
  • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
  • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
  • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
  • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
  • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
  • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
  • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
  • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
  • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
  • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
  • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
  • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
  • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
  • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
  • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
  • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
  • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
  • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
  • Биогаз инсталации в България
  • Позеленява ли бизнесът
  • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
  • Нови решения за общините
  • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
  • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
  • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
  • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
  • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
  • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
  • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
  • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
  • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
  • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
  • Представяне на турбините MARC® в България
  • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
  • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
  • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
  • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
  • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
  • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
  • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
  • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
  • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
  • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
  • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
  • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
  • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
  • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
  • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
  • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
  • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
  • WIN-WIN ФОРУМ
  • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
  • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
  • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
  • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
  • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
  • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
  • Издание 2020

    Под патронажа на:

    С институционалното партньорство на:


     

    С партньорството на:

    Официален медия партньор: