Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.

След успешните си участия през изминалите 4 издания, Джиосайкъл България отново ще очаква своите настоящи и бъдещи клиенти на щанда си на Save the Planet  от 27 до 29 март 2018 г. Фирмата обслужва клиенти в 50 държави на пет континента, които й се доверяват за третирането на отпадъци. Джиосайкъл подхожда индивидуално към всеки клиент и проучва неговите нужди в детайли.

Интервю с г-н Никола Овчаров, управител Джиосайкъл България.

Г-н Овчаров, представете накратко компанията.


Джиосайкъл е водещ световен доставчик на услуги в сферата на управление на отпадъците, представена в над 60 държави на всички континенти. Компанията се ражда през 70-те и 80-те на миналия век от авангардните усилия на компанията-майка ЛафаржХолсим в областта на оползотворяването на отпадъците като гориво в циментовите пещи. Днес Джиосайкъл е ексклузивен партньор на Групата ЛафаржХолсим – най-големият производител на цимент в света - и обслужва 188 циментови завода по цялото земно кълбо. Служителите ѝ са над 2000, а обслужваните клиенти (предприятия от промишлеността и селското стопанство, общини и др.) - над 10 000.

Какви решения предлагате за третиране на отпадъци?

Предлагаме решения в сферата на преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Ние използваме само предварително сортирани фракции от разделно събиране - хар¬тия, пластмаса, текстил, кожа, картон, каучук, които не подлежат на рециклиране. Предлагаме също оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми и месокостно брашно и извършваме контролирана ликвидация на документи и стоки.

В кои сектори са Вашите клиенти?

Основното количество отпадъци, които се третират в Джиосайкъл са общинските отпадъци. Големи наши клиенти са и производствени предприятия от различни сфери, например производство на  ски, производство на автомобилни части и аксесоари и др.

Разкажете ни Вашия подход - енергийното оползотворяване.  Какви са ползите за клиента и околната среда?

Оползотворяването на отпадъци в качеството на енергиен ресурс е добре разработена и успешно развиваща се практика в индустриалните държави.
Йерархията за управление на отпадъците задава пет възможни начина за справяне с отпадъците, подредени приоритетно в следната последователност: 1) Предотвратяване на образуването на отпадъци; 2) Подготовка за повторна употреба; 3) Рециклиране; 4) Оползотворяване за получаване на енергия; 5) Изгаряне без оползотворяване на енергията (непр.в инсинератори) и 6) Депониране. Нашата област на специализация попада в ниво 4 от йерархията, т.е. оползотворяването на отпадъци като гориво. Този тип третиране се прилага спрямо нерециклируеми, горими фракции, получени в резултат на разделно събиране и сепариране в сортиращи инсталации. За оползотворяване на нерециклируемите отпадъци използваме технологии и съоръжения в циментовата промишленост, които позволяват съвместно изгаряне с традиционни горива.

При изгарянето отпадъкът се унищожава без остатък, като в същото време от него се извличат полезната енергия и минерални суровини. Проучванията за оценка на жизнения цикъл показват, че енергийното оползотворяване чрез изгаряне превъзхожда по екологични показатели депонирането и изгарянето без извличане на енергия. Сред многото му предимства са:

 • Цялостно унищожение на отпадъчните материали, без остатък, който да трябва да се депонира.
 • Избягване образуването на диоксини и фурани в резултат на специфичния температурен профил
 • Намаляване на емисиите от парникови газове (тъй като отпадъците се използват като заместител на изкопаемите горива) и съхраняване на невъзобновяемите изкопаеми горива и природни ресурси.


Какво бихте посъветвали общините за справяне с нарастващите обеми от отпадъци и намаляващите бюджети?

За много общини управлението на отпадъците е сериозен проблем, а очакванията на заинтересованите страни и регулаторите към тях продължат да нарастват. Голяма част от битовите отпадъци продължават да се депонират с всички негативи от това за околната среда и бюджета на общините. Какво имам предвид? Съгласно Закона за управление на отпадъците при депониране на битови отпадъци всяка община дължи отчисления към държавния бюджет. Отчисленията имат за цел да се намали количеството депонирани отпадъци и да се увеличи рециклирането и оползотворяването им. Ние предлагаме на общините решения, чрез които да изпълнят изискванията на европейското и националното законодателство, да облекчат своите бюджети и да удължат живота на съществуващите клетки на регионалните депа. Както вече споменах, нашата специализация е събиране и енергийно оползотворяване на неподходящи за рециклиране отпадъци.
Накратко, помагаме на общините да възприемат по-устойчив съвременен подход към управлението на отпадъците, който допринася за по-чиста среда на живот и носи икономически ползи.

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: