Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Съюз на производителите на екологична енергия-BG


 

За контакти:


Уеб сайт
: http://www.eco-energy-bg.eu
Tел.: +359(0)73 519 969
моб.тел: +359(0)893 35 24 36

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 7 – 9.04.2020" :

Издание 2020

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор: