ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Съюз по хранителна промишленост

 

Съюзът по хранителна промишленост към ФНТС е създаден през 1965 година и обединява усилията на специалистите от отрасъла, защищава техните интереси и работи за издигане равнището на квалификацията им.

СХП е юридическо лице с нестопанска цел  със седалище гр. София, ул. 'Т.С.Раковски" № 108.

СХП осъществява своите цели и задачи чрез
 

  • Организиране и участие в изложби, курсове, семинари и обсъждания на нормативни документи за хранителновкусовата промишленост;
  • Издателска дейност;
  • Работа с научни и учебни звена.


СХП организира международни и национални научнотехнически конференции, симпозиуми, дискусии, конгресен туризъм и др. Инициатор е на организирането и провеждането на редица курсове, семинари, изложби, представяне продукти на фирми с българско и международно участие.

СХП е партньор по проекта на правителството на провинция Северен Рейн Вестфалия Food Processing Initiative e.V, което създава възможност за съвместни българо-германски проекти в ХВП и съвместно кандидатстване по програми на ЕС.

СХП притежава  Лицензията от НАПОО, която включва  38 професии и 76 специалности –  І, ІІ и ІІІ степен от Хранителния бранш, както и професии и специалности от всички браншове на икономиката в България.

Лицензията, която притежава Съюза като Център за професионално обучение, му дава право да участва в много проекти по различни програми като водеща организация и партньор като обучителна организация на други фирми от хранителния бранш. Досега имаме над 12 участия в големи проекти по различни програми и продължаваме да усъвършенстваме своя опит с нови предизвикателства.

В организираните стотици ежемесечни курсове, семинари и обсъждания на нормативни документи за хранително вкусовата промишленост са обучени над 4 000 специалисти от хранителния бранш, доказано със съответните Сертификати от Обученията. Преподаватели в тези курсове са  едни от най-добрите и доказани специалисти в бранша.

 

http://www.ufi-bg.com/

 

 

Свързани новини: