Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2021 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2020 г. е отложено

Технологичната революция в градовете

Технологичната революция в градовете

Изложение и конференция за интелигентни градове за Югоизточна Европа
11-13 март 2015, София

Организатор
: Виа Експо

Днес технологиите преобразяват градовете с голяма динамика и експерти предричат бум на т.н. четвърта по ред индустриална революция – технологичната. Според прогнози до 2020 г. в света над 50 млрд. устройства ще са свързани в мрежата, а след още няколко години може би този брой ще нарасне до 500 милиарда. Понятия като облачни услуги, интернет на нещата (internet of things - IoE), нулевоенергийни сгради, споделен транспорт, електрически превозни средства, неутралновъглеродна икономика и др. оформят визията на интелигентния град.   

Еберхард Ван дер Лаан, кмет на Амстердам – един образцов модел на умна градска структура –  определя състава на „ДНК” на града - откритост, предприемачество, сътрудничество и интеграция.

Въпреки че темата за интелигентните градове у нас е нова, тя провокира бизнеса и общините да търсят полета за реализация на редица проекти.

В духа на времето „Smart Cities“ е една тридневна платформа, която ще представи иновации, добри примери и ще открие път за нови партньорства.

Изложението обхваща различни направления: производство на възобновяема енергия в градовете, смарт грид, съхранение на енергия, ИКТ в полза на комуналния, здравния и социалния сектор, организация на транспортните потоци и електромобилност. Известно е, че сградите консумират 40% от енергията. Акцент ще бъде поставен и върху пасивните сгради, автоматизация на сградни инсталации (BAS) за осветление, отопление, климатизация и вентилация, видеонаблюдение и пожароизвестяване, системи за управление и контрол (BMS), информационно моделиране на сградите (BIM) и др.  Внедряването на тези технологии в сградите намалява чувствително екологичния отпечатък и осигурява комфорт на обитателите.

Организаторът Виа Експо е поканил гост-лектори от Австрия, Великобритания, Германия, Естония, Норвегия, Франция, които ще представят различни аспекти и предизвикателства, пред които са изправени съвременните градове. Експерти от Intel ще споделят своите най-нови разработки в областта на IoE. Миниатюрни технологии ще свързват все повече предмети с глобалната мрежа, ще променят потребителските навици, ще повишават ефективността и конкурентоспособността в производството, услугите, предприемачеството и други социални сфери. За първи път участие в конференцията ще вземе представител на IBESA - Международен алианс за съхранение на енергия и батерии, който ще говори за ролята на иновативни съоръжения в устойчивото градско развитие.

За повече информация: Виа Експо - www.viaexpo.com

Паралелни събития: „EE & ВЕ“ (енергийна ефективност и възобновяема енергия), „Save the Planet“ (управление на отпадъци) и „Save the Life“ (управление при бедствия и аварии)

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2021" :
  • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
  • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
  • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
  • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
  • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
  • Как интелигентните технологии променят градовете?
  • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
  • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
  • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
  • Интервю с Нуриа де Лама
  • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
  • ИКТ решения от Intracom България
  • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
  • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
  • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
  • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
  • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
  • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
  • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
  • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
  • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
  • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
  • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
  • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
  • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
  • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
  • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
  • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
  • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
  • Технологичната революция в градовете
  • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
  • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
  • Зелените технологии навлизат в България
  • Издание 2020

    Под патронажа на:

    С партньорството на:

    Официален медиен партньор: