Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013

Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013


Ще ви запознаем с дейността на две компании, изложители на тазгодишното издание на Save the Planet. Омим ЕООД  ще представи първата в света по своя мащаб и капацитет Пилотна инсталация за улавяне на въглеродни емисии, технологии за производство на енергия от отпадъци, а  Роланд Трейдинг - претоварни машини и инсталации за рециклиране.

Приятно четене на интервютата с г-н Ивайло Вакавлиев и г-жа Светлана Мичева.

Брошура         ►Изложба          ►Конференция            ►Статистика 2012

Предварителна заявка               ►Абонамент за бюлетин

Организатор: Виа Експо

T 032/ 512 905 | E nelly@viaexpo.com | W www.viaexpo.com

........................................................................................................................................

ОМИМ ЕООД (представител на Термокимик за България)

 

Г-н Вакавлиев, моля да представите накратко компанията ви.

Термокимик е италианска компания, основана през 1938 г. и е специализирана в изграждането на сероочистни инсталации, инсталации за улавяне на въглеродни и азотни емисии, заводи за добив на зелена ел. енергия чрез изгаряне на битови отпадъци и др.

Кои от тях имат най-голямо приложение?

Европейските тенденции за ограничаване на емисиите и увеличаване дяла на зелената енергия превръщат Термокимик в един от водещите производители и доставчици на такова оборудване. Компанията е разширила дейността си до степен да изготвя детайлния и работен проект на инсталациите си, като по този начин предлага завършеност „до ключ” за всички свои проекти.

Споделете за ваши проекти - реализирани наскоро и бъдещи.

През изминалите 4 години компанията изгради една фабрика за добив на ел. енергия чрез изгаряне на битови отпадъци в град  Падова - Италия с инсталирана мощност от 10 MW. Термокимик  изработи и монтира съвременна сероочистна инсталация към съществуваща централа, собственост на ENEL, и има реализирани повече от 20 проекта както в Европа, така и в Близкия изток.

Имате ли интерес да разширите своя пазар в съседните на България страни?

ОМИМ ЕООД представлява Термокимик  на българския и румънския пазар, където компанията има намерение да разшири дейността си.

Какво ще представите на изложението?

На изложението Термокимик ще покаже свои технологии и вече изградени инсталации, като интерес ще представлява изградената Пилотна инсталация за улавяне на въглеродни емисии, която е първият по мащаб и капацитет проект от този тип в световен аспект.

Какви са очакванията ви от участието?

Целта на съвместното ни участие в изложението е да представим Термокимик на българския пазар, както и да проучим потенциалния интерес за изграждане и проектиране на такива инсталации в България.

С какви посетители бихте желали  да осъществите контакти?

Очакваме интерес от страна на професионалистите в бранша, на съответните министерства, както и от частни инвеститори и сдружения, имащи за цел да разработят по-малки по обем, но модерни и ефективни съоръжения, с което да се подобри екологичният статус на България по отношение на преработката на отпадъци и регулиране на емисиите на азотни и въглеродни съединения.

www.omim-bg.com


........................................................................................................................................

РОЛАНД ТРЕЙДИНГ ООД

Г-жо Мичева, моля да представите накратко компанията ви.


Нашата фирма е представителство на група фирми от Холдинг TEREX. В нашата продуктова гама присъстват:

 

 •     машини и оборудване за пристанища: претоварни машини с грайфери и грайферни кофи за скрап, дървен материал, отпадъци за рециклиране и др.
 •     индустриални грайфери, балиращи преси за опаковки: метални, картонени и пластмаса
 •     инсталации за рециклиране на строителни отпадъци.


Кои от тях имат най-голямо приложение и с какво се отличават?

Претоварващи машини – здрави, стабилни, качествени, високо ефективни.

Споделете за ваша проекти - реализирани наскоро и бъдещи.

Доставихме 2 бр. претоварващи машини за скрап: 1 бр. на пристанище Бургас и 1 бр. на скрап депото в Ямбол, както и индустриален грайфер за транспортиране на отпадъци в Холсим в Бели Извор.

Имате ли интерес да разширите своя пазар в съседните на България страни?

Фирмата обслужва с доставки и сервиз фирми на територията на бивша Югославия: Македония, Босна, Сърбия и Хърватска.

Какво ще представите на изложението?

Ще представим продуктите на фирмите: TEREX FUCHS, TRIO ENGINEERING PRODUCTS, CK INTERNATIONAL, SERAM GROUP и SMAG.

Какви са очакванията ви от участието?

Нови контакти с потенциални клиенти с интерес към машини и оборудване за рециклиране.

www.roland-terex.com

........................................................................................................................................
 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 7 – 9.04.2020" :
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Издание 2020

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: