Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Термални иновативни камери от Konica Minolta предотвратяват риска от пожари


Интелигентно видео наблюдение ще бъде представено от Konica Minolta на форума „БЕЗ аварии“. Тези решения не само придават стойност на отделните области, но тестват тяхното качество и устойчивост всеки ден по целия свят. ВАШАТА СИГУРНОСТ Е НАША МИСИЯ е мотото на компанията.  

Интервю с г-н Радослав Календжиев - продуктов маркетинг експерт „Софтуерни и видео решения“

Г-н Календжиев, какво Ви накара да вземете участие в международния форум „БЕЗ аварии“?

Ние в Коника Минолта сме в период на преобразяване на бизнеса ни в последните няколко години. В момента основно сме разпознаваеми на българския пазар като доставчик на решения за печатни услуги и дигитално управление на информация. През 2018 г. компанията закупува мажоритарен дял акции в германския производител и доставчик на камери и софтуер за видео наблюдение MOBOTIX, което разшири нашето портфолио от решения за бизнеса. Междувременно в България бе открит MOBOTIX компетентностен технически център, отговарящ за цяла Европа, което е голямо признание за нас.

Какви решения ще представите и в кои области имат приложение?

Термалните камери за видеонаблюдение на MOBOTIX имат много сфери на приложение:

 • Видеонаблюдение на леснозапалими материали с цел ранно откриване на висока температура, които са предпоставка за възникване на пожари.
 • Следене за високо напрежение в електрическо оборудване в индустриалната среда с цел предотвратяване на възникване на пожари
 • Следене на температурата на промишленото оборудване и откриване на неизправност или повреда поради прегряване, позволяващо да защитите вашето оборудване от отказ.
 • Откриване на теч на петролни продукти от тръбопроводи вследствие на човешка грешка, саботаж или корозия на тръбопровода

Te могат успешно да се използват в области като:

 • Производствени и преработвателни предприятия
 • Минодобив, нефтена и газова промишленост
 • Транспорт и логистика
 • Продажби на дребно

Разкажете ни повече за ползите от внедряването им в практиката?

Камерите MOBOTIX са напълно самостоятелна (децентрализирана) система. Всички аналитични функции се обработват и изпълняват в камерата, като обработка на изображение, управление на събития и аларми, управление на запаси. Това не налага използването на централен сървър (NVR) за обработка и управление на записите.

Всички камери MOBOTIX включват в себе си IoT (интернет на нещата) aвтоматизация и предлагат отворен интерфейс за връзка с различни приложения. Освен това имат усъвършенствана логика, с чиято помощ могат да се дефинират правила и условности за връзка с външни хардуерни устройства и системи в зависимост от типа на събитието и времето на проявление.

Кои компании са Ваши клиенти?

Нашето портфолио от клиенти е широко, като в сферата на индустриалното производство мога да отбележа следните компании: Геотехмин, Асарел Медет, Мултивак, АББ Груп, Стомана Перник

Моля, споделете за някои от бъдещите Ви плановете за развитие?

Освен интелигентно видеонаблюдение, друга важна област за нас е дигитализацията или създаването на електронен регистър на цялата корпоративна информация и автоматизиране на бизнес процеси, свързани с нея. Целта ни е да предоставим възможност на бизнеса да премахне изцяло хартиените документни процеси, като се заменят с изцяло електронни такива.

Ако искате да бъдете част от „БЕЗ аварии“, изпратете предварително запитване.

За повече информация разгледайте конферентната програма.
 
 

Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :
 • Обучение по Facebook маркетинг и онлайн брандинг
 • Диагностика на деформации в инфраструктурни обекти предотвратява аварии
 • Какви са практическите приложения на формулата “Надеждност + Поддръжка = Функционалност”?
 • За ползите от прецизна детекция на утечки и вредни газове говори Любов Николова от Трокуттестгруп
 • Ново поколение газдетектори и решения за влажност и температура намаляват критичните ситуации в производствата
 • Термални иновативни камери от Konica Minolta предотвратяват риска от пожари
 • Без ненужни престои на хора и техника с електроапаратура от Ико-Ел Константин Стоянов
 • Газоспасителна и газоанализаторна апаратура от Дрегер България минимизира опасностите от аварии
 • Делта Инструмент ООД ще представят измервателни уреди и оборудване за индустриални съоръжения на форума „БЕЗ аварии“
 • Как металургичните и химическите предприятия да избегнат принудително спиране на производството и да увеличат междуремонтните срокове?
 • Индустрията може да постигне по-високи нива на безопасност и рентабилност
 • Д-р Кнезевич ще запознае специалистите по индустриална поддръжка с концепцията MIRCE Science
 • Под егидата на:


  Официални мeдийни партньори:


  Официален хотел: