Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Topnovini.bg

2019-04-01 08:12:02
Topnovini.bg е новинарски сайт, който съществува от 2010г . Стартирал като регионално издание, в момента сайтът представя актуална информация за събитията в страната и чужбина. Сайтът ежемесечно събира над 700,000 посещения, a медията има над 80,000 последователи в каналите си в социалните мрежи.

Отличителна черта на topnovini.bg са коментарите и анализите, които имат лоялни последователи и набират все по-голяма популярност в страната.
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Издание 2019

Под егидата на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

 

Официални медийни партньори:

 

ВИП компании: