Секция Енергийна ефективност и възобновяема енергия 7-9 април 2020 г., ИЕЦ, София

Търговска камара на Косово (KCC)

2018-09-21 09:02:48За контакти:
http://www.oek-kcc.org/En/

 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 7 – 9.04.2020" :

Издание 2019

Под патронажа на:

С институционалното партньорство на:


 

С партньорството на:

Официален медия партньор:

ВИП компания: