Предотвратяване на аварии
2022
Предотвратяване на аварии<br/> 2022

Търговско-Промишлена Камара - Пловдив

Търговско-промишлена камара - Пловдив /създадена 1990 г./ е регионално сдружение с идеална цел, предлагащо професионални и достъпни бизнес услуги, насочени към предприемачите на Пловдивска област. Подпомага развитието на бизнеса, насърчава инвестициите, организира бизнес събития, партнира в международни проекти, издава и разпространява издания с икономическа информация, разполага със специализирани центрове: Enterprise Europe Network и Националния център за професионално обучение – клон Пловдив /НЦПО/- разработващ и прилагащ учебни програми за квалификация и преквалификация за над 40 професии.

За контакти:
http://pcci.bg/

 

 

 

 
 

Още от секцията "Предотвратяване на аварии
2022" :

Под егидата на:


Официални мeдийни партньори:


Официален хотел: