Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия

Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия

Интервю с Оливър Льобел, изпълнителен директор, PU Europe, БелгияВие ще бъдете лектор в конференцията ЕЕ&ВЕ  за втори път. Какви са стъпките, които страните в Югоизточна Европа трябва да предприемат, за да  увеличат своята енергийна ефективност?

Аз лично вярвам, че ние всички трябва да се убедим, че енергийно ефективните сгради са доходоносна инвестиция в бъдещето, а не просто разход. В цяла Европа сградите потребяват 61% от целия внос на газ. Така при страни с висока степен на енергийна зависимост понижаването на това количество намалява риска от кризисни ситуации във връзка с доставките. Освен това, обновяването на сградния фонд създава работни места, намалява разходите за здравеопазване и генерира доходи за правителството.

Необходимо е страните да разработят дългосрочна стратегия относно сградите съгласно изискванията на член 4 от Директивата за енергийна ефективност. Освен ясна стратегия за постигането на стандарти за близко до нула енергийно потребление при новите сгради, ние се нуждаем от амбициозни политики и мерки за редуциране на нуждите от енергия на съществуващите сгради с 80% до 2050 г. Тези политики могат да се изградят на база цялостен подробен анализ на сградния фонд и неговия потенциал за спестяване на енергия и да гарантират, че ще се предприемат рентабилни мерки като част от дългосрочната визия за всяка сграда. Схемите за подкрепа (например нисколихвените заеми) трябва да избягват ефекта на резките промени. Необходимо е да се вземе предвид циклите на реновиране, като по този начин се намалява стойността на мерките за енергийна ефективност. Друга стъпка е повишаването на нивото на информираност на строители, собственици на сгради и наематели, както и обучение на архитекти и строители как да предоставят високо качество и решения, които ще устоят на бъдещето.

Какви ще бъдат основните акценти на презентацията Ви по време на сесията на PU Europe?

Моят колега Тони Райън ще говори за това как Директивата за енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) трябва да бъде променена, за да се реализира пълният потенциал на съществуващите сгради за енергийно спестяване. Аз ще представя научноизследователски проект на тема новия пасивен дом. Сградата използва PUR/PIR изолация, тройно глазиране и системи за производство на енергия от възобновяеми източници. Искахме да определим как изборът на материали и проектът влияят върху енергийното потребление и вътрешния климат. Аз ще представя резултатите от измерванията след една година. Това, което вече мога да заявя е, че къщата изцяло отговаря на очакванията по отношение на потреблението на енергия и вътрешния комфорт. Допълнителните разходи по строежа на една къща с почти нулево енергийно потребление би трябвало да се възстановят в рамките на 5-10 години.

Моето послание към пазара е ясно. Технологиите и проектните решения, необходими за изграждането на сгради с близко до нулата енергийно потребление, са вече налични днес. Няма смисъл да се строи с по-ниски стандарти и тези сгради да се обновяват след десет години. От самото начало те трябва да могат да устоят на бъдещето.

Кои са най-новите тенденции в разработването на изолационни материали?

В началото тенденцията към по-добре изолирани сгради доведе до инвестиции в разработването на нови или подобрени материали. Основният двигател е стремежът да се поддържат стабилни теглото и дебелината на изолационния слой дори и когато топлинните изисквания са високи. Това означава използването на материали с висока производителност. При PUR/PIR вече виждаме първите изолационни продукти, които могат да се похвалят с топлопроводимост от под 0.020W/mK. Необходим е наполовина по-тънък слой в сравнение с традиционните продукти, за да се постигне същият изолационен ефект. Аерогелите на минерална или PU основа притежават също толкова ниски ламбда стойности.

Въвеждат се нови изолационни материали на минерална, растителна или животинска основа с различни форми, които тепърва ще намерят своите приложения.

Ние също така наблюдаваме тенденция към системни решения. Изолационните PUR/PIR плоскости все по-често се вграждат в спомагателни строителни продукти като например фолио за изграждане на покривни конструкции, покривни греди или мертеци. В няколко държави има успешни примери на цялостно изграждане на предварително изградени изолирани покриви или стенни елементи. Друг пример са сандвич панелите за приложение в покривни конструкции, които вече може да имат вградени соларни панели. Всички тези развития водят до редуциране на времето на строеж, намалява излагането на климатични рискове и вероятността за неуспех.

В заключение мога да кажа, че изолационните продукти не са самостоятелно решение, а се използват в една цялостна система. Затова прецизната и качествена работа в инсталационната фаза е от изключителна важност за постигането на по-добра изолация и избягване на термични мостове.

 

 

 

 

 

 


 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: