Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Интелигентни градове – сгради, транспорт и инфраструктура 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Цялостни решения за автоматизация от Комикон


За първи път фирмата ще се представи на изложението Smart Cities през април 2019 г.

Вече 27г. специалистите предлагат най-добрите услуги за комуникация, информация, контрол и индустриална автоматизация.

Интервю с г-н Александър Савов, управител на фирмата.

Г-н Савов, Представете направленията, в които работи Вашата фирма.


От създаването на фирмата работим в областта на индустриалната автоматизация – доставяме решения за автоматизация на индустриални процеси и системи, включително проектиране, доставка и изработка на оборудване, монтаж и пускане в действие, гаранционен и следгаранционен сервиз. Имаме и собствено разработени продукти, които намират приложение на пазара.

С годините постепенно навлязохме в областта на сградната автоматизация – основно със системи за сградна автоматизация и енергиен мениджмънт. От няколко години работим в областта на домашната автоматизация – това е пазарна ниша, която тепърва ще се разширява и ще представя все по-усъвършенствани решения.

Споделете накратко резултатите, които се постигат с телеметричните системи за безжичен контрол и мониторинг на отдалечени инсталации.

Отдалечените инсталации много често работят на открито, в места без електрическо захранване. От друга страна те са част от производствения цикъл и като такива трябва да бъде осигурено наблюдението и управлението им, за да се гарантира гладкото протичане на процесите. Тъй като разстоянията до тях са значителни, не е изгодно прекарването на кабелна връзка между въпросните съоръжения и контролния център. Много често съществуват и допълнителни препятствия – жп линии, реки, асфалтови пътища,.. Системите за безжичен контрол и мониторинг дават възможност такива отдалечени съоръжения да бъдат наблюдавани и управлявани непрекъснато, без за тази цел да е необходимо непрекъснато човешко присъствие на място. По този начин се осигурява гладко протичане на технологичния процес, а също и се спестяват средства от потенциални загуби поради неустановени проблеми на отдалечените инсталации.Вие произвеждате ZigBee и EnOcean модули за безжична комуникация, а също и LoRa гейтуеи. Къде намират приложение? С какво тази технология се отличава от останалите?


ZigBee, EnOcean, Lora са три съвременни технологии за безжична комуникация, които намират все по-широко приложение. От години произвеждаме гама от собствени ZigBee базирани устройства, предназначени да доставят надежден и сигурен безжичен трансфер на стандартни аналогови, дискретни и серийни сигнали. Намират приложение в системи за контрол на нивото на резервоари за вода и управление на помпени станции, дистанционно следене параметри на промишлени инсталации и процеси, дистанционно отчитане на прибори, управление на подаването на пара, управление на охранителни съоръжения, следене на екологични параметри и много други. ZigBee устройствата, които произвеждаме, са в индустриално изпълнение, за работа на закрито и открито, във варианти с различно захранване, включително от батерия и соларен панел.

EnOcean е безжична технология, много подходяща за приложение в системи за сградна и домашна автоматизация. За предаването на сигнал по EnOcean технология е необходима много малко енергия, която често се доставя от т.нар. енерджи харвестъри. Устройствата по тази технология са практически енерго-независими, те не се нуждаят от батерии или захранване от електрическата мрежа.

Фирмата ни произвежда гейтуей за двупосочна комуникация между EnOcean безжични мрежи и Modbus, приложим с системи за домашна и сградна автоматизация, както и в системи за енергиен мониторинг и мениджмънт.
LoRa е сравнително нова технология за безжична комуникация, отличаваща се с възможността за покриване на по-дълги разстояния на предаване при ниска енергийна консумация.

В рамките на международен проект за разработка на усъвършенствани концепции за системи за ранно откриване на горски пожари Комикон разработи гейтуей за връзка между безжични LoRa® сензори и Modbus TCP/MQTT сървъри. Устройството е разработено в два варианта – Ethernet версия за стационарно приложение в наблюдателен пункт например, и 3G мобилен вариант за монтаж на мобилно устройство, например дрон. Гейтуеят е предназначен за вграждане в системи за мониторинг с приложение в ютилити сектора (ВиК, нефт и газ, ..), а също и в земеделието, мониторинг на околната среда, транспортна инфраструктура и др.Как внедряването на системи за енергиен мениджмънт помага на фирмите?


Една такава система дава възможност за подобряване управлението на енергийната консумация на предприятието или сградата, което обикновено означава и съкращаване (понякога доста значително) на енергийните разходи на последните. Освен това системата за енергиен мениджмънт може да носи и други ползи – дава информация за неефективни разходи на енергия (например забравени включени отоплителни уреди), за машини, работещи в предаварийно състояние, и др.

С кои чужди фирми си партнирате.

Фирмата ни активно партнира със Шнайдер Електрик.

Друга фирма, с която активно партнираме е шведската HMS Networks – производител на богата гама продукти за индустриална комуникация, доставяни под брандовете Anybus, Ixxat и eWON.
Дългогодишно партньорство ни свързва с Det-tronics (системи и оборудване за детекция на газ и пламък), Huggenberger (инструменти за измерване на физически величини), Eyevis (вече част от Leyard, доставяща оборудване за видеостени).

Какво ще представите на изложбата?

На изложбата ще представим безжични решения, базирани на LoRa, EnOcean, ZigBee технологии; решения за домашна и сградна автоматизация.

Към кого са насочени Вашите продукти и услуги и кого искате да поканите на щанда си?

Добре дошли на щанда ни са всички посетители. Надяваме се да можем да представим интересни и подходящи решения за мониторинг и контрол на дома, сградата, градината, паркови, горски, селскостопански площи.
 

Още от секцията "Изложение интелигентни градове: 2022" :
 • Какво може да прави домашната автоматизация вместо вас?
 • Национален клъстер за интелигентни транспортни и енергийни системи на Smart Cities 2018
 • Заключителна конференция за представяне на резултатите и добрите европейски практики по проект "Бъдещето на Placemaking в България" - 29.11.2017 г., София
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Как интелигентните технологии променят градовете?
 • Якуб Марек, Директор продажби, Energomonitor
 • ИНОВАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • Интервю с Нуриа де Лама
 • Решения на BNL Clean Energy за чиста енергия от битови и промишлени отпадъци
 • ИКТ решения от Intracom България
 • Електронно обучение със системата "StudyFUN"
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Интервю с г-н Холгер Лииболд – директор на фирма Фалком, Германия – един от изложителите на Smart Cities
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Интервю с Интервю с Венцеслава Янчовска – мениджър на офиса на Държавната норвежка агенция „Иновация Норвегия
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Интелигентни решения за сградна автоматизация от Вилмат
 • Виртуална обсерватория за енергия, околна среда и климат за общините на Smart Cities 2016
 • “Очакваме ускорено развитие на Югоизточна Европа в областта на IT.” – интервю с Ралф Гамбета, лектор в Smart Cities
 • Информационната система за интелигентни градове би могла да бъде от голяма полза за балканските страни
 • Ще покажем аспектите на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни интелигентни решения
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • К.Чепъков ще популяризира интелигентни решения за дома и офиса
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Закупуване на билети за градски транспорт с един клик
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Технологичната революция в градовете
 • Велдим-1 ООД ще представи интелигентни системи на „Smart Cities“ 2015
 • Интелигентни транспортни системи се внедряват в България
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С партньорството на:

  Официален медиен партньор: