Турско - Българска Търговски-Индустриална Камара

2015-09-13 16:20:37

 

ТУРСКО - БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКИ-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА /ТБТИК/ е доброволна, независима, неправителствена бизнес организация, създадена през 2004 година с цел да подпомага развитието на търговските и икономическите взаимоотношения между Република Турция и Република България

 

За контакти:

Уеб сайт:  http://www.tbcci.bg/

 <

Свързани новини: