Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура

2015-05-14 14:11:30

Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура


Уважаема г-жо Щрака, с какви очаквания и амбиции поемате новия си пост? Кои ще са основните Ви приоритети?


Работила съм в други източноевропейски държави като Украйна и Босна, но България е първият пазар в рамките на ЕС за мен.

Тук има много австрийски компании, които вече са активни в различни индустрии. Австрия е вторият по големина инвеститор в страната. Основната ми задача е да поддържам необходимия информационен обем и да каня други австрийски компании да се присъединяват към тази търговска платформа.

Основен фокус на австрийските компании са области с възможности за европейско финансиране като пътна инфраструктура, околна среда, регионално развитие. Сериозен потенциал има и в сферите енергийна ефективност, автоматизация, възобновяема енергия, когенерация, където австрийските компании са традиционно силни.

За шеста поредна година Австрия е стратегически партньор на организираните от Виа Експо международна конференция и изложба Save the Planet. Какви са прогнозите ви за тазгодишното издание на специализираните събития?

Save the Planet 2015 е добра отправна точка в рамките на новия програмен период за европейско финансиране. Изложението е отлична възможност за австрийските компании, тъй като за тях е важно да представят дейността си пред общините, пред строителните фирми, които реализират проекти, да създадат контакти. Ето защо считам, че тазгодишното издание на изложението съчетава правилното място с правилното време за австрийския бизнес в България.

Бихте ли разказали повече за компаниите, които участват в колективния австрийски павилион тази година. Какви иновации ще представят?

Тазгодишните австрийски изложители са активни в области като рециклиране, управление и сепариране на отпадъци, енергийна ефективност, биогазови инсталации и др. Много от тях вече са намерили своето място на българския пазар.

Австрийските компании постоянно разработват нови технологии, за да бъдат конкурентни на пазара. Например водопроводни тръби от стъклопласт - те не ръждясват, нищо не се прилепва за тях и не се запушват. Изглеждат като несложен продукт, но е всъщност високотехнологичен. Има и редица други примери за иновации.

Какви възможности за съвместна реализация на проекти между български и австрийски компании предлага новият програмен период на ОП „Околна среда” и ОП „Иновации и конкурентоспособност”?

Много австрийски компании разработват проекти с български партньори в сектори като биогазови инсталации, енергия от биомаса и др. Малките и средни ВЕЦ също са интересна възможност за австрийския бизнес в България. В дългосрочен план те са сравнително по-реалистична алтернатива на соларните и вятърните паркове.

Бъдещите възможности зависят от връзките с общините, които активно кандидатстват за европейско финансиране и са готови да осигурят необходимия експертен опит за разработването на проекти. ВиК секторът и третирането на отпадни води също са потенциални ключови области за развитие на българо-австрийския бизнес.

Върху какво трябва да се фокусира страната ни, за да привлича по-успешно австрийски инвестиции в области като екология и инфраструктура? Посочете някои от най-значимите реализирани инвестиции у нас досега.

Ключовите думи са стабилност и предвидимост. Общата рамка на правната система и на административното производство трябва да бъде стабилна, проста и изпълнима. България има атрактивна за инвеститорите данъчна система, но трябва да се работи повече върху маркетинга. Страната е по-привлекателен бизнес партньор, отколкото се представя в Европа. Активно се стремим да промотираме България в австрийската бизнес общност.

Що се отнася до значими реализации, мога да посоча много успешни австрийски инвестиции. Фирма Hobas има богато проектно портфолио в областта на технологиите за отпадни води. Ginzler успешно изгради инсталация за пречистване на води близо до Бургас.

Друг добър пример е компанията Biogest, която успешно реализира инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса. Много австрийски компании, като A.S.A. и Strabag, изпълняват проекти в областта на екологията и управлението на отпадъци.

 

Източник: сп. Екология и инфраструктура

Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Силно австрийско участие на ‘Save the Planet’ 2014
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet
 • Рисайклинг България ще представи технологии за компостиране, сепариране и балиране на Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: