Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура

Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура


Уважаема г-жо Щрака, с какви очаквания и амбиции поемате новия си пост? Кои ще са основните Ви приоритети?


Работила съм в други източноевропейски държави като Украйна и Босна, но България е първият пазар в рамките на ЕС за мен.

Тук има много австрийски компании, които вече са активни в различни индустрии. Австрия е вторият по големина инвеститор в страната. Основната ми задача е да поддържам необходимия информационен обем и да каня други австрийски компании да се присъединяват към тази търговска платформа.

Основен фокус на австрийските компании са области с възможности за европейско финансиране като пътна инфраструктура, околна среда, регионално развитие. Сериозен потенциал има и в сферите енергийна ефективност, автоматизация, възобновяема енергия, когенерация, където австрийските компании са традиционно силни.

За шеста поредна година Австрия е стратегически партньор на организираните от Виа Експо международна конференция и изложба Save the Planet. Какви са прогнозите ви за тазгодишното издание на специализираните събития?

Save the Planet 2015 е добра отправна точка в рамките на новия програмен период за европейско финансиране. Изложението е отлична възможност за австрийските компании, тъй като за тях е важно да представят дейността си пред общините, пред строителните фирми, които реализират проекти, да създадат контакти. Ето защо считам, че тазгодишното издание на изложението съчетава правилното място с правилното време за австрийския бизнес в България.

Бихте ли разказали повече за компаниите, които участват в колективния австрийски павилион тази година. Какви иновации ще представят?

Тазгодишните австрийски изложители са активни в области като рециклиране, управление и сепариране на отпадъци, енергийна ефективност, биогазови инсталации и др. Много от тях вече са намерили своето място на българския пазар.

Австрийските компании постоянно разработват нови технологии, за да бъдат конкурентни на пазара. Например водопроводни тръби от стъклопласт - те не ръждясват, нищо не се прилепва за тях и не се запушват. Изглеждат като несложен продукт, но е всъщност високотехнологичен. Има и редица други примери за иновации.

Какви възможности за съвместна реализация на проекти между български и австрийски компании предлага новият програмен период на ОП „Околна среда” и ОП „Иновации и конкурентоспособност”?

Много австрийски компании разработват проекти с български партньори в сектори като биогазови инсталации, енергия от биомаса и др. Малките и средни ВЕЦ също са интересна възможност за австрийския бизнес в България. В дългосрочен план те са сравнително по-реалистична алтернатива на соларните и вятърните паркове.

Бъдещите възможности зависят от връзките с общините, които активно кандидатстват за европейско финансиране и са готови да осигурят необходимия експертен опит за разработването на проекти. ВиК секторът и третирането на отпадни води също са потенциални ключови области за развитие на българо-австрийския бизнес.

Върху какво трябва да се фокусира страната ни, за да привлича по-успешно австрийски инвестиции в области като екология и инфраструктура? Посочете някои от най-значимите реализирани инвестиции у нас досега.

Ключовите думи са стабилност и предвидимост. Общата рамка на правната система и на административното производство трябва да бъде стабилна, проста и изпълнима. България има атрактивна за инвеститорите данъчна система, но трябва да се работи повече върху маркетинга. Страната е по-привлекателен бизнес партньор, отколкото се представя в Европа. Активно се стремим да промотираме България в австрийската бизнес общност.

Що се отнася до значими реализации, мога да посоча много успешни австрийски инвестиции. Фирма Hobas има богато проектно портфолио в областта на технологиите за отпадни води. Ginzler успешно изгради инсталация за пречистване на води близо до Бургас.

Друг добър пример е компанията Biogest, която успешно реализира инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса. Много австрийски компании, като A.S.A. и Strabag, изпълняват проекти в областта на екологията и управлението на отпадъци.

 

Източник: сп. Екология и инфраструктура

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: