Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура

Начало > Новини > • Пресинформация > Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура

Покажи Страниците
2015-05-14 14:11:30

Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура


Уважаема г-жо Щрака, с какви очаквания и амбиции поемате новия си пост? Кои ще са основните Ви приоритети?


Работила съм в други източноевропейски държави като Украйна и Босна, но България е първият пазар в рамките на ЕС за мен.

Тук има много австрийски компании, които вече са активни в различни индустрии. Австрия е вторият по големина инвеститор в страната. Основната ми задача е да поддържам необходимия информационен обем и да каня други австрийски компании да се присъединяват към тази търговска платформа.

Основен фокус на австрийските компании са области с възможности за европейско финансиране като пътна инфраструктура, околна среда, регионално развитие. Сериозен потенциал има и в сферите енергийна ефективност, автоматизация, възобновяема енергия, когенерация, където австрийските компании са традиционно силни.

За шеста поредна година Австрия е стратегически партньор на организираните от Виа Експо международна конференция и изложба Save the Planet. Какви са прогнозите ви за тазгодишното издание на специализираните събития?

Save the Planet 2015 е добра отправна точка в рамките на новия програмен период за европейско финансиране. Изложението е отлична възможност за австрийските компании, тъй като за тях е важно да представят дейността си пред общините, пред строителните фирми, които реализират проекти, да създадат контакти. Ето защо считам, че тазгодишното издание на изложението съчетава правилното място с правилното време за австрийския бизнес в България.

Бихте ли разказали повече за компаниите, които участват в колективния австрийски павилион тази година. Какви иновации ще представят?

Тазгодишните австрийски изложители са активни в области като рециклиране, управление и сепариране на отпадъци, енергийна ефективност, биогазови инсталации и др. Много от тях вече са намерили своето място на българския пазар.

Австрийските компании постоянно разработват нови технологии, за да бъдат конкурентни на пазара. Например водопроводни тръби от стъклопласт - те не ръждясват, нищо не се прилепва за тях и не се запушват. Изглеждат като несложен продукт, но е всъщност високотехнологичен. Има и редица други примери за иновации.

Какви възможности за съвместна реализация на проекти между български и австрийски компании предлага новият програмен период на ОП „Околна среда” и ОП „Иновации и конкурентоспособност”?

Много австрийски компании разработват проекти с български партньори в сектори като биогазови инсталации, енергия от биомаса и др. Малките и средни ВЕЦ също са интересна възможност за австрийския бизнес в България. В дългосрочен план те са сравнително по-реалистична алтернатива на соларните и вятърните паркове.

Бъдещите възможности зависят от връзките с общините, които активно кандидатстват за европейско финансиране и са готови да осигурят необходимия експертен опит за разработването на проекти. ВиК секторът и третирането на отпадни води също са потенциални ключови области за развитие на българо-австрийския бизнес.

Върху какво трябва да се фокусира страната ни, за да привлича по-успешно австрийски инвестиции в области като екология и инфраструктура? Посочете някои от най-значимите реализирани инвестиции у нас досега.

Ключовите думи са стабилност и предвидимост. Общата рамка на правната система и на административното производство трябва да бъде стабилна, проста и изпълнима. България има атрактивна за инвеститорите данъчна система, но трябва да се работи повече върху маркетинга. Страната е по-привлекателен бизнес партньор, отколкото се представя в Европа. Активно се стремим да промотираме България в австрийската бизнес общност.

Що се отнася до значими реализации, мога да посоча много успешни австрийски инвестиции. Фирма Hobas има богато проектно портфолио в областта на технологиите за отпадни води. Ginzler успешно изгради инсталация за пречистване на води близо до Бургас.

Друг добър пример е компанията Biogest, която успешно реализира инсталация за производство на енергия от отпадъци и биомаса. Много австрийски компании, като A.S.A. и Strabag, изпълняват проекти в областта на екологията и управлението на отпадъци.

 

Източник: сп. Екология и инфраструктура

Международна конференция за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа
Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
Начална дата на събитието:Сряда Март 28, 10:00
Крайна дата :Сряда Март 28, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
65 EUR
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2017:

Под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

 

Официални медийни партньори:


 

Медиен спонсор:

 

Официален хотел:


ВИП компании:


ViaExpo