ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Унгарска федерация за управление на отпадъцитеУнгарската федерация за управление на отпадъците (HOSZ) представлява интересите на унгарската индустрия за рециклиране. Над 50 компании членове на HOSZ участват в събирането, предварителното третиране и  рециклиране на хартия, пластмаса, стъкло, гуми,  отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

За контакти:

https://hosz.org/

Свързани новини: