Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Унгарска федерация за управление на отпадъците

2017-11-15 09:57:05Унгарската федерация за управление на отпадъците (HOSZ) представлява интересите на унгарската индустрия за рециклиране. Над 50 компании членове на HOSZ участват в събирането, предварителното третиране и  рециклиране на хартия, пластмаса, стъкло, гуми,  отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

За контакти:

https://hosz.org/

Пресинформация за "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :

Под патронажа на:

Стратегически партньор - Австрия


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

Медиен спонсор:

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:


ВИП компании: