ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Унгарска федерация за управление на отпадъците

2017-11-15 09:57:05Унгарската федерация за управление на отпадъците (HOSZ) представлява интересите на унгарската индустрия за рециклиране. Над 50 компании членове на HOSZ участват в събирането, предварителното третиране и  рециклиране на хартия, пластмаса, стъкло, гуми,  отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

За контакти:

https://hosz.org/

Свързани новини: