Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Унгарска федерация за управление на отпадъците

2018-07-25 09:21:53
Унгарската федерация за управление на отпадъците (HOSZ) представлява интересите на унгарската индустрия за рециклиране. Над 50 компании членове на HOSZ участват в събирането, предварителното третиране и рециклиране на хартия, пластмаса, стъкло, гуми, отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

За контакти:
https://hosz.org/

 

 

Издание 2018:

Под патронажа на:

Стратегически партньор - Австрия


 

С партньорството на:

 

Официален партньор:

Медиен спонсор:

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:


ВИП компании: