Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер

Начало > Новини > • Пресинформация > Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер

Покажи Страниците
2012-01-05 14:24:11

Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер

Дейвид Ланер работи като научен сътрудник в Департамента за отпадъци и ресурсен мениджмънт във Виенския технологичен университет. Той се занимава с депонирането, поддръжката и критериите за оценка в дългосрочен план на риска за околната среда, свързан с депата. Д-р Ланер ще е лектор на третата международна еко-конференция за управление на отпадъците и рециклиране, която ще се проведе по време на изложбата  Save the Planet от 28 до 30 март 2012 в София, организирано от фирма Виа Експо –  www.viaexpo.com
 

  • Как се осъществява стопанисването на депа в Австрия?


В Австрия има няколко вида депа:

1) Депа за складиране на изкопна пръст, 2) депа за инертни отпадъци, 3) депа за неопасни отпадъци (включително: от строителство), 4) депа за предимно неорганични отпадъци (например пепел от изгаряне на отпадъци),  5) депа за предварително третирани твърдите битови отпадъци (бавно разграждащи се) и органична материя, и 6) депа за опасни отпадъци (които ние нямаме в Австрия).
В Австрия твърди битови отпадъци не може да бъдат насочена директно към депата, а трябва да бъдат третирани преди това. Директно депониране на твърдите битови отпадъци е забранена в Австрия от началото на 2009 година.
 

  • Как да се стимулира индустрията за рециклиране в региона на Югоизточна Европа?


Изследването на потока от отпадъци е основа за получаване на информация за потенциалната стойност на ресурсите на отпадъчни материали. Знанията за ценните ресурси в областта на отпадъците и подзаконовите актове, за третиране на отпадъците преди депониране, както и специфичните цели за рециклиране на отпадъчния поток, може да бъдат ефективен начин за стимулиране на дейностите по рециклиране в региона.

Международна конференция за Управление на отпадъците и рециклиране за Югоизточна Европа
Конференцията Save the Planet отразява новостите в сектора. Целта на нейното провеждане е да представи добри практики и реализирани проекти, да срещне представителите на бизнеса и общините с международни експерти.
Начална дата на събитието:Сряда Март 28, 10:00
Крайна дата :Сряда Март 28, 17:00
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
65 EUR
 
 
Изложения и конференции

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

 

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Зелени съвети - Научете как можете да намалите въздействието върху околната среда от ежедневните си дейности, независимо дали сте у дома, на работното си място или на път.

Информация за пресата:

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

 

Стратегически партньор - Австрия

 

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официални медийни партньори:

 

Официален хотел:

 

ВИП компания:

ViaExpo