Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019
Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019

Управление на отпадъците в Дания

2012-01-05 13:58:50
Управление на отпадъците в Дания - Rene Moller Rosendal
  Rene Moller Rosendal RenoSam — Датска асоциация на компаниите за управление на общински отпадъци, Дания Г-н Rosendal е лектор на Конференцията за управление на отпадъци, 28-30 март 2012 г. - www.viaexpo.com

 


 

 • Какъв е начинът за определяне на таксите за отпадъци (общинските отпадъци) и начинът на плащане?  


В Дания общината определя стойността, но тя трябва да отразява реалните разходи. Общините нямат право да печелят пари и таксата обикновено се плаща/събира чрез данъка.
 

 • Как се управляват сметищата в Дания? 


След 1992 г. сметищата са собственост на общините. В Дания съществуват някои частни сметища, но те нямат право да приемат други отпадъци освен своите собствени производствени отпадъци.
 

 •  Как може да се стимулира рециклиращата промишленост в региона на Югоизточна Европа? 


За да стимулира тази промишленост Дания премахва някои ограничения върху отпадъците, които подлежат на рециклиране — преди те са се събирали и третирали от общините.
 

 •  Какъв е реалният процент на събраните отпадъци от опаковки от системите за събиране на отпадъци в общините?


Стъклени опаковки  

През 2009 г. са използвани 142 750 тона стъклени опаковки. Това означава, че потреблението е спаднало с почти 1,5 % по отношение на 2008 г. Рециклираните стъклени опаковки са били 125 690 тона, което съответства на степен на рециклиране от 88 %. Останалите 12 % основно са били отпадъци, подходящи за изгаряне.

През 2009 г. са рециклирани 91 милиона цели бутилки, което съответства на 43 192 тона (таблица 1). От тях 9 496 тона са били отново напълнени в Дания, а останалата част е експортирана. Относително високият дял на експортиране се дължи на факта, че количеството внесено вино в бъчви, което обикновено се бутилира в рециклирани бутилки в заводи за бутилиране в Дания, е относително малко и е с тенденция към намаляване. Останалата част от събраните стъклени опаковки през 2009 г., т.е. 82,5 милиона тона, се е състояла предимно от счупени стъкла за рециклиране. 47,7 милиона тона от това количество са били рециклирани в Дания, а останалата част е била експортирана. Това не включва счупените стъкла в пивоварните.

Метални опаковки

През 2009 г. общият потенциал е изчислен на 33 931 тона. През 2009 г. са събрани за рециклиране 26 202 тона метални опаковки, което представлява 76,9 % от общия потенциал. Отбелязан е спад по отношение на 2008 г., когато са събрани 28 119 тона. Този спад се прилага към общото количество събрани метални опаковки, докато събраното количество алуминиеви опаковки се покачва с почти 15 %. Количеството метални опаковки, което се подлага на обработка в нашите станции, представлява 50 % от общото събрано количество, като желязото, добито вследствие на тази обработка, представлява 35 %. Останалата част е събрана директно от фирмите.

Събиране на хартия

Потреблението на нова хартия спадна рязко с 20 % до общо 1 081 188 тона. Производството на нова хартия в Дания възлиза на 208 135 тона през 2009 г. В производството на хартия са използвани 211 775 тона рециклирана хартия. Събраното количество хартиени отпадъци за рециклиране възлиза на 851 350 тона. По отношение на потреблението, 78,6 % от хартията е била рециклирана. Потреблението за търговски и административни нужди, както и потреблението на домакинствата съставляват почти 75 % от цялото събрано количество. Вестниците и списанията и „хартията с по-добро качество“ представляват 22 и съответно 58 процента от общото потребление на рециклирана хартия в датските заводи, което отговаря на общо количество от 170 000 тона.

Пластмасови опаковки

Потреблението на пластмасови опаковки възлиза на 165 449 тона през 2009 г. Количеството пластмасови опаковки, събрани за рециклиране, възлиза на 43 681 тона през 2009 г., което съответства на 26,4 % от потреблението. По-голямата част (70 %) от потреблението на пластмасови опаковки са такива, произведени от полиетилен. Тези опаковки също съставляват най-голямата част от събраните пластмасови материали. Много голям процент от събраното количество идва от фирмите. Експортът на използвани пластмасови опаковки възлиза на 43 860 тона през 2009 г.

Дървени опаковки

Трудно е да се оформи ясна картина на цялото количество отпадъци от дървени опаковки, тъй като само малка част от тях преминава през традиционната система за преработка на отпадъци. Голяма част отива в пещите за изгаряне на отпадъци и на дърва. През 2009 г. потреблението на дървени опаковки възлиза на 36 116 тона. Приблизително 55 % от това количество се състои от дървени палети (таблица 5). В допълнение, има и такова, състоящо се от кутии, щайги и дървени бидони. Спецификацията на събраните и рециклирани количества се основава на изчисляване на броя европалети, изключени от системата за рециклиране за поправка. След поправката тези палети се връщат в системата за рециклиране. През 2009 г. 2,5 милиона палета са събрани за поправка, от които почти 25 % са изхвърлени. В зависимост от размера на палетите между два и четири килограма са заменени на европалет. Имайки предвид това, количеството, подлежащо на рециклиране, е изчислено на 31 087 тона. По отношение на общото потребление дървени опаковки, количеството, подлежащо на рециклиране, съставлява 86,1 % през 2009 г. Тази относително висока степен на рециклиране е постигната само защото потенциалът на дървените опаковки спадна с повече от 50 % по отношение на 2008 г., а събраното количество спадна само на по-малко от 5 000 тона.
 

 • Кои организации, които събират отпадъци от опаковки, имат най-добра ефективност на обработка?  


Основните организации са 3: http://dansk-retursystem.dk/; www.mariuspedersen.dk; http://www.danfiber.dk/1
 

 • Необходимо ли е да се повишат държавните такси за използване на природни ресурси, за да се насърчи оползотворяването и рециклирането на отпадъци?  


Не, тъй като в Дания процентът е много висок, но и държавната такса е сред най-високите в Европа за изгаряне и изхвърляне на отпадъци.

 •   Какъв напредък е отбелязан при оползотворяването на строителни отпадъци?  Дайте ни пример за такива преработвателни съоръжения. Можем ли да произвеждаме строителни материали, които да отговарят на стандартите за качество?  


В Дания строителните отпадъци се използват за различни цели, но в момента тече разискване относно критериите за рециклиране и съдържанието на опасни вредни примеси.
 

 • Кои са успешните начини за финансиране на управлението на отпадъци?  


В Дания успешният начин е да се носи обществена отговорност години наред. Както индустриите, така и гражданите плащат такса за правото да използват съоръженията за отпадъци.


Още от секцията "Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019" :
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Да поговорим за решения за рециклиране на отпадъци – интервю с Николай Иванов, управител на Прайм Технолоджийс
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • HELECTOR ще участва за първи път в „Save the Planet
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Водещи компании ще демонстрират устойчиви решения за управление на отпадъците на „Save the Planet” 2015
 • Интервю с г-жа Ралица Ангелова, заместник-изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД
 • Австрийският отговор на необходимостта от зелени технологии и ноу-хау в Югоизточна Европа
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • 2014 – годината на ефективно използване на отпадъци и ресурси
 • МОСВ подкрепя за пети пореден път „Save the Planet”
 • Komptech ще представи енергийноефективни технологии за раздробяване, компостиране и сепариране на ‘Save the Planet’ 2014
 • International Baler Service ще участва на 'Save the Planet' 2014
 • Югоизточна Европа се нуждае от интелигентни и екологични технологии за прехода към устойчиво развитие
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • От депониране към рециклиране
 • AUWA Recycling България на „Save the Planet
 • Отпадъците - ресурсът на бъдещето: Отстъпки за ранна регистрация в Save the Planet
 • Трицветната система на ЕКОПАК спасява тонове опаковки от депата
 • Oeko-Service Luxembourg (SuperDrecksKëscht®) и EUROPLAST на Save the Planet
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Технологии за енергия от отпадъци и инсталации за рециклиране на Save the Planet 2013
 • Фирми от 12 държави на Save the Planet
 • Енергия от отпадъци – печеливша инвестиция
 • Силно международно присъствие на Save the Planet - изложба и конференция за управление на отпадъци и рециклиране
 • Зелената трансформация на Югоизточна Европа
 • Пресинформация от изложители
 • Заводът край Варна е с най-висока степен на автоматизация
 • Огромна обществена подкрепа на забраната на найлоновите торбички, предложена от ЕС
 • Правилно ли е решението за получаване на енергия от отпадъци? Отговорът е ДА!
 • Малка английска община наема американска фирма да добива енергия от отпадъците й
 • Първата в света 19,6 MW двукомпонентна ORC-инсталация
 • Управление на отпадъците и депа в Австрия - интервю с Дейвид Ланер
 • Схема за определяне такса смет / битови отпадъци и форма на плащане в Япония
 • Мариус Градба: рециклиране на опаковки в Япония, строителни отпадъци
 • Управление на отпадъците в Дания
 • Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори:

   

  ВИП компании: