Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019
Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019

Успешни и рентабилни технологии за производство на пелети

2018-02-08 15:52:58В световен мащаб за отопление и производство на електроенергия все повече се използват възобновяеми енергийни източници като дървесина и други растителни отпадни материали. На изложението за ЕЕ и ВЕИ от 27 до 29 март 2018 г. в София,  НОВОНЕТИКС ЕООД ще предложи многофункционални решения в областта на системите за енергийна ефективност и производство на пелети.

Интервю с г-н Петър Петров, управител на Новонетикс ЕООД.

Г-н Петров, представете накратко фирмата си.

НОВОНЕТИКС ЕООД е инженерингова фирма, предлагаща многофункционални решения в областта на индустриални технологии и системи за енергийна ефективност и гранулиране на енергийни и отпадни продукти, преработка на маслодайни култури като слънчоглед соя и рапица, хранително-вкусовата промишленост.

Основните технологични решения, които фирмата предлага съвместно с чуждестранните си партньори са:


-Комплектни технологични линии, както и отделни машини за производство гранули (пелети) от биомаса, като и гранулиране на комбинирани фуражи
-Комплектни технологични линии, както и отделни машини за производство и преработка на растителни суровини, като маслодайни култури (слънчогледово семе, рапица, соя и др.) и люцерна
-Комплекти технологични линии за производство на сокове, концентрати, безалкохолни напитки и минерални води, линии и оборудване за пивоварната и млекопреработвателната индустрии

С кои международни компании си партнирате? Какви технологии в областта на отоплението и производството на електроенергия предлагате?
НОВОНЕТИКС ЕООД работи в тясно сътрудничество със световно известни фирми, като:

CPM Europe - световен лидер в производството на оборудване и технологии за производство на пелети (гранули) от различни видове продукти (жито,царевица, и др.) и отпадни материали (слънчогледови люспи, дървесни частици, слама и други). Произведените пелети (гранули) се използват като храна за животни, био-гориво и др.

Molinos AFAU - специализирана фирма в областта на нарязване, сушене, смилане и гранулиране на фуражи и биомаса. Фирмата е доставчик на съоръжения и комплексни линии за производство на храна за животни, преработка - гранулиране  на фуражи, преработка - гранулиране на биомаса (дървесина, слама люцерна, компост и др.) както и системи за рециклиране на отпадъци.

Dutch Dryers - холандска компания, специализирана в доставката на проекти до ключ за барабанни и лентови сушилни, специалист по системи за термично сушене.

Vyncke - семейна компания със сто годишен опит в производството на котли за изгаряне на биомаса. Компанията е не само доставчик на котли, но предлага на своите клиенти комплексни енергийни решения за производство на чиста енергия.

Europa Crown , Kumar Metal Industries – линии за екстракция на маслодайни култури.

НОВОНЕТИКС ЕООД  винаги е в състояние да мобилизира своя богат опит, знания и ресурси за да удовлетвори потребностите на нашите клиенти.

Разкажете ни за някои от проектите,  реализирани в България и тяхната ефективност.
Фирма НОВОНЕТИКС ЕООД  заедно със своите чуждестранни партньори са направили няколко проекта в България за производство на пелети от дървесина, линии за преработка на маслодайни култури, линия за балиране на люцерна. В така изпълнените проекти се постига по висока производителност и по ниска себестойност на готовите продукти.

Г-н Петров, това е второто участие на фирмата Ви на изложението за ЕЕ и ВЕИ. Към кого са насочени технологиите, които предлагате и кого искате да поканите на щанда си?
Бихме искали да срещнем клиенти, които се интересуват от производство на пелети от дървесина, преработка на маслодайни култури, гранулиране на слама и люцерна, гранулиране на селскостопански отпадъци. Имаме дългогодишен опит в тези сектори и можем да им предложим най-добрите възможни решения за процеси и технологии с ниски разходи за поддръжка и дълъг експлоатационен живот.


 

 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ 16 – 18.04.2019" :
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Предлагаме проектиране и изграждане на плантации за промишлен добив на биомаса
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN Форум 2014
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Зелените технологии навлизат в България
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • „Термопомпени системи и „Омния контракторс“ ще участват в изложението „ЕЕ & ВЕИ” 2014 за Югоизточна Европа
 • Новите акценти в Екофорума и изложбата „Енергийна ефективност & възобновяема енергия“ и „Интелигентни градове“
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Интервю със Слав Ландов – ръководител направление ВЕИ във ФИЛКАБ АД, участник в изложението „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
 • Високата енергийна стойност на отпадъците
 • Exeron - българско постижение в енергетиката
 • Експерти и политици призовават за спешни промени по отношение на екоенергията и отпадъците като единствена алтернатива за бъдещето
 • Настъпва десетилетието на устойчивата и енергийноефективната архитектура
 • Как системите за управление на сградите намаляват енергийните разходи с 60%? Запознайте се с FM Center
 • Австрийският пример за устойчива икономика
 • Решения за съхранение на енергия от Heliocentris
 • off-grid система Exeron и решения за мълниезащита на PV и вятърни паркове на изложението за ЕЕ и ВЕ 2013
 • Рехабилитация на енергийния пазар чрез ВЕИ
 • Techem Smart System – премиера на Smart Buildings
 • Интелигентните сгради – отговорни към хората и околната среда
 • Новите акценти на Изложбата и конгреса за енергийна ефективност и възобновяема енергия
 • Бъдещето на фотоволтаиката - мнението на експерти от бранша
 • Новите пазарни възможности за фотоволтаиката
 • Интелигентните сгради – синергия между ефективността и лукса
 • Умните сгради - инвестиция с мисъл за бъдещето
 • С партньорството на:

  Официален медия партньор:

  ВИП компания: