Изложение и форум за устойчиви технологии секция Екология – отпадъци, рециклиране, въздух 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.

За първи път на изложението Save the Planet ще се представи дружеството Костинброд Еко АД.
Добър пример за всички български общини за постигане целите за рециклиране по пътя на публично-частно партньорство /ПЧП/.
От 2009 г. до сега, съвместно дружество на Община Костинброд и две белгийски фирми, работи успешно и постига отлични резултати.

Интервю с г-жа Теодора Вълчева, управител Костинброд Еко АД.

Г-жо Вълчева, разкажете ни накратко за пътя който сте изминали. Какви са резултатите към момента?

Регионално депо Костинброд е един добър пример за публично-частно партньорство в България. То е собственост на община Костинброд и белгийски инвеститори. Съвместното им дружество Костинброд еко АД е създадено през 2009 година и вече 8 години  работи устойчиво. Дружеството успешно построи първи етап на модерно регионално депо, експлоатира го екологосъобразно и най-вече генерира средства за финансиране на изграждането на втора клетка за депониране на отпадъци, която вече е готова и предстои да стартира експлоатация.


Регионалното депо представлява една лицензирана площадка за депониране на отпадъци с площ от 185 дка и с потенциал за развитие - възможности за по-нататъшно строителство на други инсталации за третиране на отпадъци. Площадката е разположена на 12 км от град Костинброд и на около 15 км от северната скоростна тангента на град София. Предлагаме възможности за партньорство със всички инвеститори на площадки за третиране на отпадъци,  осигурявайки им ефективно решение за остатъка им за депониране и спестяване на  транспортни разходи.
 

С какво са свързани плановете Ви за в бъдеще?

След изграждането на общата инфраструктура на депото и осигуряването на достатъчно капацитет за депониране на отпадъците от регион за управление на отпадъци  Костинброд, плановете ни са да наситим площадката с различни инсталации за третиране и рециклиране на отпадъците. Плановете ни за бъдеща дейност включват:

Партньорство за изграждане на инсталация за оползотворяване на промишлени отпадъци, инсталация за извличане на биогаз от депото и произвоство на енергия и пара, предлагане на инженерингови услуги -  подготовка на експлоатационни и разрешителни документи и обучение на персонала на бъдещи инсталации за обезвреждане и третиране на отпадъци, изграждане на центрове за повторна употреба на отпадъци. Не на последно място предлагаме създаване на професионална неправителствена организация на всички оператори на инсталации за третиране и обезвреждане на отпадъци за разпространение на добри експлоатационни и управленски практики и законодателни инициативи.
 

От кои общини се използва регионално депо за неопасни отпадъци?

Регионалното депо обслужва шест общини от Софийска област- Костинброд, Годеч, Драгоман, Сливница, Своге и Божурище. То е и специализирано депо за обезвреждане на неопасни производствени отпадъци за фирмите, за които няма икономически смисъл да изграждат собствени депа.

Какво бихте посъветвали свои колеги от други общини, какви са предимствата на ПЧП?

Каним всички заинтересовани общини да ни посетят и на практика да се убедят в предимствата на публично-частното партньорство за инвестиции в съоръжения за управление на отпадъците:

 • Осигурява се инвестиционно финансиране без тежести за общинския бюджет
 • Поемането на финансовия риск от частния партньор го прави особено грижлив към социално поносимата цена
 • Частният партньор поема  всички разходи и дейности по прединвестиционния период – разрешителните документи се издават максимално бързо и качествено.
 • Осигурява се систематично управление на проекта от инвестиционното намерение до етапа на експлоатация
 • Общината има контрол на всички етапи и си гарантира експлоатация на съоръжението съгласно най-добрите практики.
 • Осигурява се финансирането на следващите етапи за инвестицията.


Европейското финансиране осигурява изграждането на първите етапи на регионалните депа, но след това общините ще се сблъскат с трудности – как да наберат средства за изграждане на следващите клетки и за бъдещата рекултивацията на депото и как да осигурят технологически грамотно депониране, така че отпадъчните тела да бъдат устойчиви за много години напред и да не бъдат бъдещи „цъкащи бомби“.Тази устойчивост се осигурява от партньорство с грижливо избрано частно дружество, което има опита и отговорността за експлоатацията и бъдещото развитие на вече изградената инфраструктура.
 

Още от секцията "Управление на отпадъци и рециклиране: 2022" :
 • Komptech на Save the Planet 2018. Нови решения в областта на компостирането и по-висока производителност на машините.
 • Ново: EREMA елиминира миризмите и контролира цвета на рециклираните материали
 • Финландската компания Molok Oy търси партньори в България. Ефективната и икономична система за сметосъбиране Deep Collection® на изложението Save the Planet 27-29.03.2018.
 • Решения за преработката на твърди, горими, неопасни отпадъци от промишлеността и бита. Съвременен подход към управлението на отпадъците в общините.
 • Успешно публично-частно партньорство за управление на отпадъците. Представяме ви Костинброд Еко АД -настояще и бъдеще.
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Енергия и ресурси от отпадъци - кои са иновациите, кои са доставчиците?
 • Решения за контрол на прах и миризми с приложение в различни област
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Иновативен център за интегрирано управление качеството на атмосферния въздух
 • Интелигентни Интернет базирани решения за управление на отпадъци от Ecube Labs
 • ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ НА ЩАНД ИТАЛИЯ
 • Olivier Molinet - Регионален мениджър Продажби, Menart SPRL
 • Интервю с г-жа Angela Thaller, REDWAVE
 • Интервю с Бо Йохансен – експортен директор във Weiss A/S
 • Андрес Кроненберг - Вицепрезидент на „Маркетинг и продажби“ на Hitachi Zosen Inova (HZI)
 • Съдове за разделно събиране и компостиране на Save the Planet
 • Интервю с г-н Николай Пашев, управител на фирма „Братя Пашев“ ООД
 • EREMA представя последните си продуктови подобрения
 • Интервю с г-н Г. Цинонис, Mениджър продажби, DIMTECH S.A.
 • Herbert Krickl, управител на Krickl Waagen Systeme
 • Прайм Технолоджийс ООД - компетентни решения за оператори на регионални депа, фирми за комунални услуги, в областта на строителството и добивната индустрия.
 • Интервю с Marina Doubell от INNOVA
 • Conrad Verplancke – инженер продажби, Valvan Baling Systems
 • Маркус Майерхофер, регионален мениджър продажби, Komptech GmbH
 • Интервю с г-жа Чинция Бруно, Директор на Офиса в София на ИЧЕ
 • Кристиано Перин – Търговски директор, Forrec
 • Машини и и инсталации за рециклиране на отпадъци
 • Интервю с г-н Петер Стемпфли, Hybag Automationen
 • Интервю с Питър Фидлер – търговски директор, IFE Aufbereitungstechnik GmbH
 • Интервю с Даниела Русо, Think Beyond Plastic, която участваше като лектор в седмото издание на Конференцията за отпадъци и рециклиране ‘Save the Planet’ 2016
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ
 • Добри практики за общините
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Как иновациите превръщат отпадъците в суровини и енергия?
 • Еurotools търси бизнес партньори в Югоизточна Европа
 • Lindner-Recyclingtech – за втори път на Save the Planet
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Качество от Швейцария – оборудване за третиране на биоотпадъци
 • Интервю с Надин Де Грийф, генерален секретар, Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • EREMA ще представи новата технология RegrindPro®
 • Интервю с Лаура Куартерони, експерт продажби, Molinari S.r.l.
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • БалБок Инженеринг АД ще представи мобилната лаборатория и информационната система
 • Нова продуктова премиера от Weiss A/S
 • Силно международно присъствие се очаква на Save the Planet 2016
 • Eнергийно ефективни технологии за рециклиране, представени от фирма Братя Пашев
 • Solvay ще покаже технология за обработка и контрол на вредните емисии на Save the Planet 2016
 • Преработването на отпадъци за енергия има място и в България
 • Weiss предлага нова гама когенерационни инсталации за производство на енергия от отпадъци
 • Улрике Щрака, търговски съветник в посолството на Австрия в България, пред сп. Екология & Инфраструктура
 • Auwa Рисайклинг България: Приоритет за нас е грижата за околната среда
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Най-новата инсталация Vecoplan HydroDyn – дебют в България по време на „Save the Planet“ 2015
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Издание 2020

  Под егидата на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

   

  Официален партньор:

   

  Официални медийни партньори: