ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Успешно приключи първото издание на Форума „Българският износ – тенденции и перспективи“

Успешно приключи първото издание на Форума „Българският износ – тенденции и перспективи“

Виа Експо като организатор на специализирани изложения и конференции, покриващи различни индустриални отрасли, реализира за първи път тази есен Форум, посветен на българските фирми производители и износители. Основната идея на събитието бе да подпомогне българския бизнес и неговото експортно развитие.

Програмата на Конференцията обхвана основните и важни моменти в износа на една фирма. Участниците - представители на български малки и средни предприятия, както и големи фирми износители - отправиха значими въпроси за дейността им към изявени експерти от български институции, смесени търговски камари и консултантски фирми.

Форумът стартира с обстоен и ценен преглед на Българска стопанска камара за структурата на износа ни през последната година, като представи пазари и стоки, водещи за българското производство.
Много въпроси породи презентацията на Севделина Дамянова, адвокатска кантора Hoesmann- Германия. Акцентът бе поставен върху предварителните консултации с експертна юридическа помощ при започване на бизнес в определена държава, задължителни регламенти и приложимо право при международните договорни отношения.

Във втория панел на Конференцията участие взеха доказани експерти от Кофас България, Българската агенция по експортно застраховане, ДС-Концепт Факторинг, Пощенска банка и инвестиционния фонд BlackPeak Capital. Презентациите успешно се допълваха като тематика: експорт и управление на кредитния риск, смисъла на застраховането на кредити и застраховането на плащанията. Делегатите проявиха оживен интерес към факторинга като финансова услуга, която позволява на фирмата да постига бърза ликвидност и същевременно с това дава възможност за разсрочено плащане в рамките от половин месец до 90 дни. Представители на фирми от хранителната индустрия задаваха актуални въпроси за начина на приложение на услугата в работата им.

В рамките на заключителния панел бяха разгледани четири държави с активен износ на българските производители към тях: Германия, Полша, Румъния и Турция.
Главният изпълнителен директор на Германо-българската индустриално-търговска камара отговори на въпроси на фирмите как Камарата може да им съдейства за намиране на добър партньор на немския пазар и разширяване на пазарното им присъствие. Изнесени бяха данни за Германия относно мястото й на най-важен чуждестранен пазар на българската продукция и основен търговски партньор на България.

Представител на Отдела за промоция на търговията и инвестициите към Посолство на Република Полша в София запозна делегатите с полския опит за увеличаване на износа, методите за стимулирането му и сектори за бизнес между българските и полски фирми.

Експерти от Българо-румънската търговско-промишлена палата и Турско-българската търговско-индустриална камара представиха съответно Румъния и Турция като значими експортни търговски партньори на страната ни и наблегнаха на услугите, които оказват на българските експортьори при позиционирането им на тези пазари. Присъстващите управители, експорт мениджъри и специалисти по бизнес развитие и маркетинг получиха ценни отговори на своите въпроси във връзка с партньорството с румънски и турски фирми.

В края на събитието участниците споделиха мнения за успешно реализирани контакти, получени практически съвети и нови познания за развитие на външнотръговската им дейност.