Изложение и форум за устойчиви технологии секция - Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2022 г., ИЕЦ, София / Изданието през 2021 г. е отложено

Устойчиво и ефективно производство на енергия от дървесина


Интервю с г-н Едуард Виткович, Изпълнителен директор на Kohlbach, Австрия - изложител за първи път
Уважаеми г-н Виткович, моля представете накратко вашата компания.

ФАКТИ И ЦИФРИ ЗА KOHLEBACH:

 • Семеен бизнес от 1945 г.
 • Около 200 служители
 • Повече от 2000 инсталации в 26 страни с топлинна мощност 400 kW - 16000 kW
 • Самостоятелни изследвания и разработки, дизайн и управление на проекти
 • Предоставяне на помощ от началото на проектната идея до края на нейното развитие
 • Партньор за вътрешно производство и сервиз на място


СТРУКТУРА НА КОМПАНИЯТА:

 • Австрийска Фирма
 • Осъществява дейността си в световен мащаб
 • Има дъщерни дружества
 • Работи с лицензирани партньори
 • Има сътрудничество с партньорски компании


Можете ли да ни разкажете за различните услуги, които предоставяте? В кои сектори намират приложение?
Ние предлагаме:

 • Най-добрите решения в световен мащаб за клиенти, които се нуждаят от централно и местно отопление, производствена пара, електричество и топлина.
 • Надеждна технология, отговаряща на индустриалните стандарти.
 • Близко сътрудничество с нашите клиенти - от първата консултация до предоставянето на целогодишни услуги.
 • Заедно с клиентите откриваме нови горива от биомаса чрез използване на горивен тест, разработен от Kohlbach.


Кои продукти ще представите на изложението Енергийна ефективност и възобновяема енергия в София? Какво ги отличава от продуктите на конкурентите?
Ще представим:
СИСТЕМА К-8
Горивна технология

 • Противопоточна пещ с подвижна решетка и компресионен конус с водно охлаждане
 • Хидравличен повдигач (тласкач)

Мощност на пещта

 • 525 kW – 30225 kW

Гориво

 • Дървесни стърготини и кора
 • Съдържание на вода (тегло %): 20 до 60
 • Обем на горивото (P в mm): 30 до 100
 • Максимално съдържание на пепел (тегло %): 8

СИСТЕМА К-12
Горивна технология

 • Централна поточна пещ с подвижна решетка и компресионен конус с водно охлаждане
 • Хидравличен повдигач (тласкач)

Мощност на пещта

 • 4000 kW – 18 000 kW

Гориво

 • Дървесни стърготини и кора
 • Съдържание на вода (тегло %): 20 до 60
 • Обем на горивото (P в mm): 30 до 100
 • Максимално съдържание на пепел (тегло %): 12

ДРУГИ:

 • Решетка с водно охлаждане, която контролира термичното разширение и предотвратява "ръждясването" на решетката
 • Хоризонтален котел, който се обезмаслява безпроблемно
 • Самостоятелно функциониращ централен процесор (CPU) на Siemens, за разлика от конвенционалните карти
 • Дълга зона с водно охлаждане, предотвратяваща обратно горене при лек товар, която не задейства преждевременно предпазителя за обратно горене и наводняване на контролния панел, както и осигурява предварително загряване на влажното гориво в зоната, което е благоприятно в зимни условия.


Можете ли да ни кажете повече за разнообразния спектър на горивата на котлите Kohlbach?
СУРОВА ДЪРВЕСИНА

 • Дървесен чипс
 • Кора
 • Стърготини


Вие ще бъдете изложител за първи път на изложението Енергийна ефективност и възобновяема енергия в София. Какъв тип посетители бихте искали да видите на щанда си и от кои отрасли?

 • Бихме искали да се свържем с потенциални клиенти като например оператори на дървообработващи машини; компании, които се нуждаят от технологична пара; фирми от хранително-вкусовата промишленост и медицинския сектор; компании, които се нуждаят от топлинна и електрическа енергия (Органичен цикъл на Ранкин или парни турбини) като доставчици на енергия, и разбира се, които се нуждаят от централна и местна топлинна енергия
 • Клиенти, нуждаещи се от решения с вентилатори, които могат да работят в условия на димни газове и други вещества
 • Клиенти, нуждаещи се от решения за транспортни системи за горива
 • Клиенти, нуждаещи се от решения за почистване на димни газове и от системи за регенериране на топлина.

 

 

 

 

 
 

Още от секцията "Енергийна ефективност и ВЕИ: 2021" :
 • Системи за пестене на енергия в хотелиерството, големи офис сгради и производството
 • ElectriQube - Успешни и ефективни решения, използвани при производството и потреблението на енергия
 • Създават центрове за логистика и търговия с биомаса
 • За поредна година се проведоха международните Конференции и Изложения за EE и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, организирани от Виа Експо.
 • Енергия, градове и отпадъци - кои са доставчиците на екологични и рентабилни решения?
 • Първата в света турбина с двустепенно налягане ще бъде презентирана на ЕЕ и ВЕ 2017
 • РЕШЕНИЯ С ВИСОКА ТОПЛИННА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕЕ и ВЕ 2017
 • Втори национален информационен ден по проект BIOENERGY4BUSINESS
 • Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, биоразградими отпадъци и компост
 • Енергийни решения от Джададжи ЕООД
 • Литовската фирма Enerstena ще представи най-новите технологии за отопление на биомаса
 • Иновативни фотоволтаични панели от Tatung
 • Енергиен мениджмънт чрез ElectriQube
 • Енергоефективно улично, индустриално и офисно осветление
 • Системи за ресурсна и енергийна ефективност от Куатроджи
 • Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) в полза на бизнеса и потребителите
 • Коледно-новогодишни промоции на ЛидерЛайт България, участници в изложението за ЕЕ и ВЕИ
 • Елтрак България ще представи на ЕЕ и ВЕИ 2017 своите когенерационни централи и новостите в продуктовата си гама - хибридни системи за автономно захранване.
 • Запознайте се със системите за производство на пелети от дървесина, слама, слънчогледови люспи и битови отпадъци на Amandus Kahl
 • Интервю с г-н Михаил Костадинов, управител на Филтър ООД, България
 • Брюксел одобри държавна помощ от 31 млрд. евро за чешките ВЕИ
 • Комфорт с шведските термопомпени системи NIBE
 • Филтър – надежден партньор в изграждането и поддържане на когенерационни инсталации, котелни централи за производство на пара и топла вода и др. енергоефективни решения
 • EuroACE и материала им EPBD Workshops Summary Booklet
 • Интервю с г-н Антон Войновски, мениджър Херц Арматура - Официален представител на HERZ за България
 • Биогаз инсталации в България
 • Позеленява ли бизнесът
 • Двама министри откриха Форума и изложенията за устойчива енергия, градове и управление на отпадъци
 • Нови решения за общините
 • ЕЕ и ВЕ и Save the Planet ще представят решения за оползотворяване на отпадъците в селското стопанство
 • Позивамо вас да посетите међународне изложбе и конференције о ЕЕ и ОИЕ
 • Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)
 • Технологиите, които променят енергетиката, градовете и начина на управление на отпадъците
 • ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ – кои са съвременните решения за тяхното устойчиво управление?
 • Премиjере производа на тематским саjмовима и актуелни теме на екоконференциjама за jугоисточну европу
 • Котли и енергийни системи за българската индустрия от AMBITERMO (Португалия)
 • Решения за директно оползотворяване на геотермална енергия са приложими и в България
 • Енергийно оползотворяване на отпадъци чрез технологията на MARTIN
 • Трябва да строим с високи стандарти и да прилагаме наличните решения за сгради с ниско потребление на енергия
 • Представяне на турбините MARC® в България
 • Когенерационните инсталации – конкурентен и изгоден начин за производство на електрическа и топлинна енергия за инвеститори и потребители
 • Кои са продуктовите акценти на изложенията за Югоизточна Европа през 2016?
 • Екобрикети и пелети с висока калоричност ще бъдат представени от Хайтек ЕООД на ЕЕ & ВЕ 2016
 • „Мечта на всеки собственик на нова сграда е тя да бъде енергийно ефективна“ - интервю с Диана Панчева
 • Предложения на К. Чепъков на ЕЕ и ВЕ 2016: свръхбързи контролери, зарядни устройства и система за оползотворяване на соларната енергия
 • Малки биогаз инсталации от Schmack Biogas – рентабилно и екологично решение за селското стопанство
 • „Надяваме се да постигнем по-амбициозни цели по отношение на енергийната ефективност в сградите“
 • Българо-Норвежки щанд „Клъстери в подкрепа на зеленото предприемачество” на изложенията EE & ВЕ и Smart Cities
 • Турбината WEGA беше представена на ЕЕ и ВЕ 2015
 • „Хермес Солар“ ООД взе участие в провеждащото се за 11-та поредна година Изложение за Енергийна ефективност и възобновяема енергия (11-13 март, 2015, ИЕЦ, София)
 • Иновативно предложение от Филкаб Солар на ЕЕ и ВЕ 2015
 • Швейцарският опит в извличането на енергия от отпадъци в “Зелена светлина на фокус”, официален медиен партньор на Save the Planet 2015
 • Нуждаем се от екологични и икономически обосновани решения във всички сфери
 • Виждаме потенциал за развитие на възобновяемата енергия в България, интервю с инж. Зоненшайн, POLYTECHNIK, Австрия
 • Модерни технологии правят градовете и енергетиката по-устойчиви системи
 • Пауловнията – едно от най-бързорастящите дървета и възможност за печеливш бизнес у нас
 • Биогаз инсталациите - алтернатива за производство на енергия и решение на проблема с биоотпадъците
 • WIN-WIN ФОРУМ
 • Настоящето и бъдещето принадлежи на зелените технологии - нишката между икономическото, социално развитие и климатичните промени
 • Джос Делбеке, генерален директор по действията за климата в ЕК, приветства участниците в изложението и форума „EE & ВЕ“ и „Smart Cities“
 • Нови технологии и продукти на ЕЕ и ВЕИ 2014
 • Директни изложители от 17 държави и 43-ма лектори ще вземат участие в предстоящото изложение и форум за Югоизточна Европа
 • CPM Europe, Global Hydro Energy, Филкаб, Регионален Е-Клъстер и Термопомпени системи ще участват на изложението „EE & ВЕ” и “Интелигентни градове” 2014
 • Интервю с Гьоран Йоханссон, изпълнителен директор на
 • Издание 2020

  Под патронажа на:

  С институционалното партньорство на:


   

  С партньорството на:

  Официален медия партньор: