В близо 100 детски градини в София могат да бъдат изградени PV инсталации

Начало > Събития > Енергийна ефективност и ВЕИ > Новини > ЕЕ и ВЕИ новини > В близо 100 детски градини в София могат да бъдат изградени PV инсталации

Покажи Страниците
2014-07-18 06:50:54

В близо 100 детски градини в София могат да бъдат изградени PV инсталации
 

96 от общо 247 детски учебни заведения на територията на Столична община са подходящи за изграждане на фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия. Това установи проучване на Българската академия на науките, оповестено по време на семинар на Столична община в рамките на проект "Енергийна визия 2020 за градовете от Югоизточна Европа".

В рамките на два дни общински съветници, районни кметове, експерти от БАН и СО дискутираха възможностите за финансиране на мерки за енергийна ефективност чрез възобновяеми източници. Според учените от БАН детските градини са подходящи за инсталиране на ВЕИ съоръжения, защото основната консумация на електричество е през деня.

Семинарът беше открит от Ирина Йорданова, председател на ПК по европейските въпроси и връзки с гражданското общество към СОС, която подчерта, че внергийната ефективност е основен приоритет за общината, обвързан с изпълнението на Стратегия Европа 2020.
 
Най-много детски градини, подходящи за изграждане на соларни съоръжения, се намират в  "Люлин" - 14, "Младост" - 10, "Искър" - 9, "Красно село" - 8, "Слатина" - 8, "Кремиковци" - 8.

 

Към новината: http://renewables-bulgaria.com/statiadetails.aspx?id=1603

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo