Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)

Начало > Събития > Изложба ЕЕ и ВЕИ > Новини > • Пресинформация > Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)

Покажи Страниците
2016-03-29 12:49:03

Ве покануваме да ги посетите меѓународните саеми и конференции за ЕЕ и ОЕ (eнергетска ефикасност и обновлива енергија), Smart Cities (паметни градови) и Save the Planet (управување со отпадот)

5-7 април, Софија, Бугарија


Бизнисот и општините на Балканот имаат потреба од еколошки и ефективни решенија. Организаторите од Виа Експо го анонсират учеството на 43 предавачи и изложувачи од 14 земји. Настанот е одлична можност за средба со водечките производители и увозници, за размена на искуства со експерти. Освен што ќе ги претстават најновите одлуки во соодветните области, настанот ќе ги покаже во кои сегменти ќе се очекува развој.

ЕЕ и ОЕ
Системи за производство на биогас и биомаса, пелети; геотермални пумпи, кои ја намалуваат потрошувачката на електрична енергија со 80 %; висока класа на соларни панели; хибридни системи за автономно напојување, акумулатори и уреди за складирање на енергија; изолациски ѕидови и покриви; eнергетски ефективно осветлување; енергетски ефикасни апарати за загревање и др.

Smart Cities
Делови за пасивни куќи и апарати за обновување на воздушното протекување во топлинската обвивка на зградата; Системи за управување со ресурси во домот: гас, вода, електрична енергија; ИТ решенија за управување со транспортот и др.

Save the Planet
Опрема за рециклирање на отпад од индустријата; енергетско обновување на отпадот; контејнери за одделно собирање на отпад; специјализирани возила за собирање на смет и др.

Паралелните конференции - главни теми:

- Интегрирање на обновливата енергија во централизираното греење на градовите;
- Потенцијалот за заштеда на енергија при користењето на геотермалните пумпи;
- Еколошките аспекти на урбаната архитектура и интегрирано планирање;
- Интелигентен транспорт;
- Идните интернет апликации за паметни градови;
- Како да се намали потрошувачката на енергија во зградите?
- Претворање на отпадот во ресурс во прехранбената индустрија и земјоделството;
- Кругова економија;
- Рециклирање на пластичен отпад.

 
Организатор: Виа Експо

 

 

 

 

 

 

 

 

Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия.
Начална дата на събитието:Вторник Март 27, 09:30
Крайна дата :Четвъртък Март 29, 19:30
Интер Експо Център
бул. Цариградско шосе 147
България, София 1784
Вход свободен
 
 
Изложения и конференции

Управление на отпадъци и рециклиране

Изложение за спорт и здравословен начин на живот

CleanExBg - почистване и хигиена

Виа Експо е член на:


Българска асоциация по рециклиране


Българска фотоволтаична асоциация


Българо-швейцарска търговска камара


Германо-Българска индустриално-търговска камара


Българска стопанска камара

Информация за пресата:


 

Издание 2017:

Под патронажа на:


 

Официален медия партньор:


 

 

Издание 2016
бе реализирано
под патронажа на:

 

С подкрепата на:

 

Медиен спонсор:

 

Официален медиа партньор:

 

Официален хотел:

ViaExpo