ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Веселин Илиев

„Къде сме ние и как да си помогнем“

Веселин Илиев
Главен директор, Международно икономическо сътрудничество, Българска стопанска камара

 

Резюме на презентацията:

Презентацията се състои от две основни части: мястото на България в световния износ и каква помощ предлага БСК на фирмите.

Различен преглед на износа дават данни на Световната Търговска Организация и съпоставка с представянето на другите държави. Освен глобална картина за представянето на българския износ, дават се интересни тенденции при водещи стоки и пазарните лидери. Предлага се кратък анализ на двигателите на износа.

Втората част разказва за услугите на Enterprise Europe Network – най-голямата мрежа в подкрепа на интернационализацията и иновациите на МСП. Изреждат се най-важните инструменти за подкрепа, като особено внимание се отделя на IMP³rove, разработен от Европейската академия за иновационен мениджмънт. Работата с IMP³rove способства за намирането на партньори в чужбина и улеснява достъпа до финансиране.


 


 

CV на лектора:

Веселин Илиев отговаря за Международно икономическо сътрудничество на Българска стопанска камара и Enterprise Europe Network, Национално контактно лице по Хоризонт 2020 – Достъп до финансиране, лизенциран консултант на IMP³rove Академия за иновационен мениджмънт на ЕК и национален координатор на дейностите по Инструмент за МСП към Хоризонт 2020, Работна група „Интернационализация“ и Секторна група „Ресурсна ефективност“ на Enterprise Europe Network, инвестиционен консултант.

Ръководил на Служба по търговско-икономически въпроси към посолството в Любляна, бил е в ръководството на големи български предприятия. Ръководил е първият български ГАПС (гъвкава автоматизирана производствена система) и е отговарял за производството на компютърни изделия в Изотимпекс. Участва активно в няколко работни групи на BUSINESSEUROPE.

Веселин Илиев е инженер „Хидро и пневмо автоматизация“, магистър „Международни икономически отношения“, специализирал финанси към The Chartered Institute of Bankers, London, специализирал е в Китай, Белгия, Австрия, Испания, Германия. Владее английски, ползва словенски, руски и сръбски езици.Резюме