ViaExpo Ние ще ви помогнем да откриете своите клиенти Нашата мисия е да подпомагаме българските фирми да растат чрез намиране на нови пазари

Вестник „Земеделска техника“ – рекламно – информационният двуседмичник на българското земеделие
Ние сме единственият вестник, който вече 27 години  отговаря на Вашите професионални интереси в земеделието.

„Земеделска техника“ е издание за фермера – собственик на земя и техника,търговеца на машини, семена, торове, препарати, инженера, машиностроителя, механизатора, агронома, зооинженера, на учени, преподаватели, студенти и на всеки, интересуващ се от земеделие.

Ние предлагаме тематична насоченост с акценти върху:
 

  • Аграрната  политика
  • Земеделската наука
  • Аграрното образованието
  • Агробизнеса
  • Кредитните линии по европейски фондове
  • Водещите технологии при отглеждане на култури
  • Иновациите при земеделската техника
  • Иновациите в земеделието


Информацията е подготвена и представена от утвърдени аграрни учени, специалисти и журналисти, формиращи националната стратегия за развитие на отрасъла.

За контакти:
http://zemedelskatehnika.com/

 

 

 

 

 

Свързани новини: